3 บิ๊กบอสทรู ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” มุ่งสู่องค์กร Carbon Neutral สร้างของเสียสุทธิเป็นศูนย์

3 บิ๊กบอสทรู ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” มุ่งสู่องค์กร Carbon Neutral สร้างของเสียสุทธิเป็นศูนย์

กลุ่มทรู นำโดย นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ และดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมใจกันปลูกต้นสักทอง ในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และองค์กรธุรกิจในเครือ ริเริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ปลูกต้นไม้ครบ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร Carbon Neutral และกำหนดของเสียสุทธิเป็นศูนย์ ภายในอีก 9 ปีข้างหน้า อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มทรู ภายใต้กรอบ 3 H’s ที่ดำเนินธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน (Heart) เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Health) และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ถ.พัฒนาการ

ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกมาในโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” มาจากการที่เครือซีพี ต้องการร่วมสร้างงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรและชาวชุมชนชนบท ให้มีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ ทดแทนรายได้หลักที่หายไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประโยชน์และคุณค่า ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูก ประกอบด้วย 1.ไม้ป่าเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นแดง ต้นพะยูง ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นชิงชัน ต้นสักทอง ต้นพยอม ต้นยางนา ต้นเก็ดแดง ต้นแคนา 2.ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ทองอุไร มะม่วงหิมพานต์ 3.ไม้ป่าชายเลน ได้แก่ โกงกาง ลำพู ฝาดแดง/ฝาดขาว และ 4.ไม้ผลกินได้ ได้แก่ มะม่วง(น้ำดอกไม้) กล้วยน้ำว้า ขนุน ฝรั่ง ทุเรียน และมะพร้าวน้ำหอม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon