SAS และคณะบัญชีฯ ร่วมจัดกิจกรรม Hackathon เสมือนจริง

ทีมผู้ชนะการแข่งขัน Hackathon 1. คุณฐิติภัทร จิรกาญจนากร 2. คุณเปรมินทร์ ปิยจันทร์ 3. คุณศุภวิชญ์ พูลเพิ่มทรัพย์

SAS และคณะบัญชีฯ ร่วมจัดกิจกรรม Hackathon เสมือนจริงเป็นเวลา 4 วันเพื่อกระตุ้นการผลิตนวัตกรรมระบบวิเคราะห์

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) จัดกิจกรรมระดมสมองเสมือนจริงเป็นระยะเวลา 4 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน HEC Montreal เพื่อเป็นการริเริ่มพัฒนาวงการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในประเทศไทย การจัดกิจกรรมออนไลน์ครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านความสำคัญของการศึกษาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์ทั้งหมดซึ่งมาจากสาขาวิชาต่างๆ โดยกิจกรรม Hackathon ได้เปิดเวทีให้เหล่านิสิตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมระบบวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในแต่ละทีมต้องเล่นเกมจำลองออนไลน์และเรียนรู้ทักษะด้านระบบวิเคราะห์โดยใช้ SAS Enterprise Miner ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสำหรับการทำนาย (Predictive Modelling) ไปด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชุดข้อมูลจริง (Real-world Dataset) จากองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร และจะต้องนำฐานข้อมูลผู้บริจาคทั้งหมดมาทำให้เกิดผลกำไรสูงสุด

มากกว่านั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดความต้องการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน การผลิต และภาครัฐใน แต่ก็ยังถูกจำกัดด้วยช่องว่างด้านทักษะที่เพิ่มขึ้น

คุณณัฐพล อภิลักโตยานันท์ กล่าวว่า “กิจกรรม Hackathon ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านการรับรู้ข้อมูล (Data Literacy) ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องการบ่มเพาะนวัตกรรมด้านระบบวิเคราะห์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของพวกเขาในอนาคต รวมถึงยังช่วยเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใส่ไว้ในประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงานได้อีกด้วย”

ศ. ดร. อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการกิจกรรมที่ครั้งนี้เอาไว้ว่า “Hackathon เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ซึ่งอาจารย์สามารถนำประสบการณ์จากโลกความเป็นจริงมาสู่ห้องเรียน รวมถึงนิสิตสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใส่ไว้ในประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงานได้อีกด้วย อีกทั้งนิสิตยังได้แข่งขันกันอย่างสนุกสนานและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพในอนาคต”

ศ. ดร. อัษฎาพร กล่าวเสริมอีกว่า “ที่คณะของเรายังตระหนักว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ดังนั้นการร่วมงานกับทาง SAS มาอย่างยาวนานจะช่วยรับมือกับความท้าทายเช่นนี้ได้”

CBS-SAS Hackathon เป็นโครงการแรกเริ่มที่ออกแบบโดยองค์กรพันธมิตรทั้งสองเพื่อช่วยเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยทางคณะและบริษัท SAS ได้ริเริ่มโครงการนี้ในปีพ.ศ. 2560 โดยมีนิสิตเกือบ 500 คนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านระบบวิเคราะห์ของ SAS

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง SAS และคณะพาณิยชศาสตร์และการบัญชี ทีมที่ชนะพร้อมกับรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับรางวัลเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ SAS Certified Specialist: Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง) โดยใช้แพลตฟอร์ม SAS Viya

โดยโครงการนี้จัดขึ้นหลังจากการเปิดตัวโครงการ SAS Software Certified Young Professionals (SCYP) สำหรับนักศึกษาในประเทศไทยในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon