แนวทางเลือกระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางเลือกระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนมีแพร่หลายมากขึ้น และยังเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากตระหนักถึงความสำคัญของโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจล่าสุดโดย Unilever พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 33 เลือกสนับสนุนและซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกลุ่มผู้บริโภคเท่านั้น

Henrik Hjelte ผู้จัดการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ของ HID Global เผยว่า ปัจจุบัน องค์กรจำนวนมากกำลังทบทวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง และสรรหาโซลูชันที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Physical access control) ที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนทั้งการออกแบบและการผลิตให้สร้างมลภาวะน้อยที่สุด และใช้พลังงานได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยแนวทาง 5 ประการ ดังนี้

1. เชื่อมต่อระบบควบคุมการเข้า-ออกเข้ากับระบบบริหารจัดการอาคาร

การติดตั้งระบบจัดการพลังงานและระบบอาคารอัตโนมัติที่รวมระบบควบคุมการเข้า-ออก ระบบความเย็นและความร้อน การใช้ไฟ และเซนเซอร์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อลดการใช้พลังงาน กำลังเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Edith Cowan ในประเทศออสเตรเลีย พบว่าตลาดโซลูชันอาคารอัจฉริยะทั่วโลกเติบโตขึ้นร้อยละ 31 ในแต่ละปี และคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านบาทในปีพ.ศ. 2566 นี้ โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการกำหนดข้อบังคับของภาครัฐและความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยระบบควบคุมการเข้า-ออกเป็นหนึ่งในระบบด้านความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมให้ติดตั้งเพื่อประสานการทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการอาคาร

2. ผสานระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบริการติดตามตำแหน่งที่ตั้ง (Location Services)

ผู้ผลิตระบบควบคุมการเข้า-ออกทางกายภาพชั้นนำจะให้บริการติดตามตำแหน่งที่ตั้งด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบรับทราบข้อมูลการใช้งานระบบต่างๆ ในแต่ละจุดของอาคารตามเวลาจริง เพื่อปรับการใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

3. เลือกผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเรื่องความยั่งยืน เช่น

– Environmental Product Declaration (EPD) – มาตรฐานของการเปิดเผยถึงวัสดุที่ใช้และผลกระทบ

– LEED Certification Contribution – มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเรื่องอาคารสีเขียว

– Zero Waste to Landfill Certification – ความตั้งใจขององค์กรในการไม่ฝังกลบขยะบนผืนดิน และความพยายามในการ reuse, recycling or recovery

– GreenCircle™ – การรับรองเรื่องความยั่งยืนและการประหยัดพลังงาน

4. บริหารจัดการพลังงาน

เครื่องอ่านระบบควบคุมการเข้า-ออกบางประเภทมีตัวเลือกให้ใช้โหมดประหยัดพลังงานติดตั้งอยู่ เหมาะแก่การใช้งานในช่วงที่มีผู้ใช้งานไม่มากหรือไม่มีการใช้งาน

5. การรับรองตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีการใช้งานการรับรองตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารมากกว่า 85 ล้านรายทั่วโลก องค์กรที่ต้องการลดขยะสามารถใช้งานระบบนี้เพื่อความสะดวก พร้อมกับการลดใช้การ์ดพลาสติก ผู้ใช้งานไม่ต้องพกบัตรเพื่อการเข้า-ออกและทำรายการต่างๆ อีกต่อไป รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานยังปลอดภัยจากการถูกบุกรุก ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลทางออนไลน์ทำให้ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายรักษาความปลอดภัยประหยัดเวลาในการทำงาน

พวกเราต่างมุ่งหน้าสู่เป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกและหันมาใช้งานโซลูชันที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยถือเป็นส่วนสำคัญของความพยายามนี้ โดยหนึ่งในหนทางคือการให้บริการผลิตภัณฑ์ควบคุมการเข้า-ออกอาคารที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าคนรุ่นต่อไปจะได้อาศัยอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon