Blendata เปิดบริการใหม่ที่ปรึกษาด้าน Big Data Analytics ครบวงจร ช่วยวางเข็มทิศธุรกิจสู่ความสำเร็จ

Businesswoman hand working digital marketing media in virtual screen with mobile phone and modern compute with VR icon diagram at office in morning light

Blendata เปิดบริการใหม่ที่ปรึกษาด้าน Big Data Analytics ครบวงจร ช่วยวางเข็มทิศธุรกิจสู่ความสำเร็จ

เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยในยุคดิจิทัล เกิดปริมาณข้อมูลมหาศาล แต่หลายองค์กรประสบปัญหานำไปเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ จาก 3 เพนพ้อยท์สำคัญ 1. ขาดวางแผนอย่างเหมาะสม ระบบร้างและเสียทรัพยากรอย่างเปล่าประโยชน์ 2. ขาดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และ 3. มีเป้าหมายแต่ไม่สามารถระบุปัญหาที่ชัดเจนได้ เดินหน้าเปิดตัวบริการใหม่ Blendata Consult Service บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ครบวงจร ปลดล็อกสร้างขุมทัพย์ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า เพื่อเป็นเข็มทิศในการจัดเก็บและวิเคราะห์ใช้ข้อมูล สู่การสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ตัวช่วยให้องค์กรก้าวผ่านความซับซ้อนและเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นกลยุทธ์ที่นำไปใช้งานได้จริง

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีค่าและสำคัญสำหรับธุรกิจทุกแขนง การนำข้อมูลที่หมุนเวียนอยู่ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเมื่อโลกปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลส่งผลให้ข้อมูลมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ถูกจัดเก็บกระจัดกระจายในหลายระบบ ทำให้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นภารกิจที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจ จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรในหลายอุตสาหกรรมของ Blendata พบว่าหลายองค์กรยังคงเผชิญปัญหาและข้อจำกัดในการทำ Big Data Analytics ไม่ว่าจะเป็น 1.) การลงทุนในเครื่องมือด้าน Big Data Analytics โดยไม่ได้วางแผนอย่างเหมาะสม ทำให้ไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ ส่งผลให้กลายเป็นระบบร้างและเสียทรัพยากรไปอย่างเปล่าประโยชน์ 2.) ตระหนักถึงประโยชน์และต้องการทำ Big Data Analytics แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะนำ Big Data ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด รวมถึงไม่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนที่คาดว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่าจากการทำ Big Data Analytics และ 3.) มีเป้าหมายในการทำ Big Data Analytics แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป้าหมายที่ต้องการนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ และไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่มีในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาวิเคราะห์ใช้งานหรือไม่

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์

Blendata เปิดตัวบริการใหม่ในชื่อว่า Blendata Consult Service บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ครบวงจร เพื่อช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากศักยภาพของข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการวางกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประเมินความพร้อมของข้อมูลในองค์กร และระบุโอกาสที่เป็นไปได้ นำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดและแม่นยำ ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ของ Blendata เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ระดับที่เหนือกว่า

Advertisement

หัวใจหลักของบริการ Blendata Consult Service คือ ทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ทีมงานของเรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลร่วมกับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร โทรคมนาคม ประกัน การผลิต และอุตสาหกรรมสุขภาพ เป็นต้น ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ Blendata มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถแก้ไขปัญหา นำเสนอโซลูชันหรือมุมมองและวิธีการที่สดใหม่ซึ่งเหมาะกับปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย เราได้สร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับองค์กรต่าง ๆ มากมาย จนเกิด Success Case ที่จับต้องได้

ทั้งนี้ ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Blendata Consult Service มีดังนี้

1. สำรวจและค้นหา เน้นการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของธุรกิจ ระบุความท้าทายและเป้าหมายที่สำคัญ จัดแนวทางให้ตรงกับเป้าหมาย โดยจะส่งมอบผลการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน แผนและแนวทางที่องค์กรจะนำไปปรับใช้ต่อได้จริง

2. เจาะลึกข้อมูล ดำเนินการตามแผนแนวทาง โดยเจาะลึกสู่ข้อมูลและค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลัง ทำการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลต่าง ๆ และสรุปข้อมูลสำคัญ โดยจะส่งมอบรายงานการวิเคราะห์โดยละเอียด ความพร้อมของข้อมูลและการวิเคราะห์ช่องโหว่ ข้อมูลเชิงลึกและการค้นหาสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูล

3. ออกแบบกลยุทธ์ ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายในการใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์อนาคต ระบุสถานะเป้าหมายของข้อมูลในการดำเนินงาน วิธีการและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำให้เกิดขึ้น และวิธีการทำให้เกิดขึ้น ซึ่งเราจะทำการส่งมอบสถานะเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากบริการ Blendata Consult Service คือการมีแบบจำลองกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นำเสนอข้อได้เปรียบแก่องค์กรในการพัฒนาแบบจำลอง (Blueprint) กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ครอบคลุม แบบจำลองนี้ทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูลทำงานร่วมกันแบบ Cross-Team ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่แบ่งปันและทำความเข้าใจข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมข้อมูลเชิงลึกข้ามสายงานและการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมองเห็นภาพรวมเดียวกันและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมไปถึงการรับรู้มูลค่าของข้อมูล ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจคุณค่าของข้อมูลของตนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทำให้สามารถระบุโอกาสในการสร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุน และตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี บริการดังกล่าว ยังสามารถทำให้ธุรกิจมีความพร้อมในอนาคต พัฒนาระบบนิเวศข้อมูลที่แข็งแกร่ง สร้างความมั่นใจในความพร้อมขององค์กร และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อความสำเร็จในระยะยาวในโลกดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูงและการให้คำปรึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของธุรกิจ องค์กรธุรกิจจะได้รับการแนะนำที่ทันสมัยและคำปรึกษาที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นายณัฐนภัสกล่าวทิ้งท้าย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image