ปลัดยธ. โยกย้าย 23 ผบ.คุกมั่นคงสูง-ส่งผบ.คุกเขาบิน ไประยอง ผอ.หญิงสงขลานั่งธนบุรี

(จากซ้าย )นายนัสที ทองปลาด นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง

เมื่อวันที่ 3  ต.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 295/2561 เรื่องการย้ายข้าราชการ  จำนวน 23  ราย ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับอำนวยการ  หรือผู้บัญชาการเรือนจำ ระดับ  9 โดยมีผลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย  1.นายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผบ.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ 2. นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง ผอ.ทัณฑสถานหญิงสงขลา เป็น  ผอ.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 3. นายสมคิด คำมั่ง ผบ.เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นผบ.เรือนจำกลางกำแพงเพชร 4.นายสมคิด ปริมิตร ผบ.เรือนจำกลางลำปาง เป็นผบ.เรือนจำกลางเชียงราย 5 นายดุสิต จันทร์สถิตย์ ผบ.เรือนจำกลางพัทลุง เป็น ผบ.เรือนจำกลางเชียงราย

6. นายกฤษฎา เดชนะ ผบ.เรือนจำกลางยะลา เป็นผบ.เรือนจำกลางพัทลุง 7 นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ เป็นผบ.เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 8 นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผบ.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  9 นายสิทธิ สุธีวงศ์ ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นผบ.เรือนจำกลางชลบุรี 10 นายมงคล ณนคร ผบ.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  11 นายสมมาตย์ สุราช ผบ.เรือนจำกลางราชบุรี เป็น ผบ.เรือนจำกลางขอนแก่น 12 พันตรีรัฐกฤษณ์ ใจจริง ผบ.เรือนจำกลางระยอง เป็นผบ.เรือนจำกลางราชบุรี 13 นายนัสที ทองปลาด ผบ.เรือนจำกลางเขาบิน เป็น ผบ.เรือนจำกลางระยอง 14 นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ผบ.เรือนจำกลางคลองไผ่  เป็นผบ.เรือนจำกลางเขาบิน 

15 นายมนตรี บุนนาค ผอ.กองทัณฑวิทยา เป็นผบ.เรือนจำกลางคลองไผ่ 16 นายจรูญ เหง่าลา ผอ. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เป็นผบ.เรือนจำกลางนครพนม 17 นายพรชัย ไวทยะวิจิตร ผบ.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผอ.ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา 18 นายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผบ.เรือนจำกลางตาก เป็นผบ.เรือนจำกลางนครราชสีมา 19 นางอาจารี ศรีสุขนาครัว ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผบ.เรือนจำกลางตาก  20 นายบุญชัย สิริเจริญพันธ์ ผบ.เรือนจำกลางลพบุรี เป็นผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย 21 นายสมพงษ์ สนิทมัจโร ผบ.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เป็นผบ.เรือนจำกลางปัตตานี 22 นายสุทธิศักดิ์ ร่ามาน ผบ.เรือนจำจังหวัดตรัง เป็น ผบ.เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี 23. นายภักดี แก้วเนียม ผบ.เรือนจำจังหวัดสงขลา เป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดตรัง

และในวันเดียวกัน พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่1737 /2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการ ในระดับผู้บัญชาการเรือนจำและ ผอ.ทัณฑสถาน อีก  49 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่1 ต.ค.2661 

 ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งในส่วนของกรมราชทัณฑ์ เป็นการทดแทนบุคคลที่เกษียณอายุราชการ ปรับเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon