เพิ่มค่าปรับ 2.5ล้านน.ศ.เเพทย์หนีทุนส่อเเท้ง! ครม.ส่งคืนเรื่อง สธ.เฉยไม่ส่งข้อมูลเพิ่ม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เคยเสนอเรื่องการขอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ที่ผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ จาก 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ให้ที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาเรื่องการขอทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2516 เรื่องขอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาเเพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเเพทย์กรณีผิดสัญญาเเพทยศาสตร์ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.เมื่อตุลาคม 2561 นั้น ปรากฏว่า เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานความคืบหน้าจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องการทบทวนมติ ครม.เรื่องขอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาเเพทย์หนีทุนว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ปฏิบัติการเเทนนายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้พิจารณาเเล้วเห็นว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ สธ.เเจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.ตั้งเเต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานเเล้ว แต่ สธ.ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงให้ส่งเรื่องนี้คืน สธ. เเละหาก สธ.ยังประสงค์นำเรื่องนี้เสนอต่อ ครม.พิจารณา ขอให้ สธ.ดำเนินการตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยการเสนอเรื่องเเละการประชุม ครม.พ.ศ.2548 เเละระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการเสนอเรื่องต่อ ครม.พ.ศ.2548 ต่อไป โดยสำนักเลขาธิการ ครม.ได้ส่งเรื่องคืน สธ.เเล้ว

ข่าวแจ้งว่าสำหรับระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการเสนอเรื่องต่อ ครม.พ.ศ.2548 ข้อ 17 กำหนดให้เมื่อเลขาธิการ ครม.ได้รับเรื่องที่ส่งมาเพื่อเสนอ ครม.เเล้ว หากปรากฏว่าไม่เป็นไปตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยการเสนอเรื่องเเละการประชุม ครม.พ.ศ.2548 ให้สำนักเลขาธิการ ครม.เเจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการเเก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้สำนักเลขาฯส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเรื่องการขอขึ้นค่าปรับ น.ศ.เเพทย์หนีทุนดังกล่าวก่อนหน้านี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งร่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาโดย นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนในขณะนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2516 ที่กำหนดจำนวนค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 400,000 บาทนั้น เป็นจำนวนค่าปรับที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2516 ซึ่งเป็นระยะเวลานานมากแล้วจึงมีความไม่เหมาะสม และจึงได้แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าควรพิจารณาทบทวนจำนวนค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ที่ผิดสัญญาที่กำหนดไว้จำนวน 400,000 บาท โดยควรพิจารณาถึงค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ไม่เข้ารับราชการหรือทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่ามีมากน้อยเพียงใด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอถอนร่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จากการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และต่อมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งมีนายเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการ ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กำหนดค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ผิดสัญญาเป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท


โดยคิดจากอัตราเงินเฟ้อและค่าปรับคิดจากการลงทุนโครงการ CPIRD/โครงการปกติ ปีละ 3 แสนบาทต่อคนต่อปี จำนวน 6 ปี เท่ากับ 1,800,000 บาท และงบฯลงทุนที่สนับสนุนให้กับคณะแพทยศาสตร์อีก 700,000 บาท

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เสนอให้เพิ่มจำนวนค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ตามจำนวนค่าใช้จ่ายจริงในการผลิตนักศึกษาแพทย์แต่ละคน คิดเป็นเงินประมาณ 4.5 ล้านบาท แต่ สธ.เห็นว่าสูงเกินไป จึงเสนอ ครม.ให้เพิ่มค่าปรับเป็นเพียงแค่ 2.5 ล้านบาทเท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้กกต.อุทัยธานียืนยัน ‘ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ 2 ผู้สมัครพรรคเพื่อชาติไม่มีข้อห้ามใช้ชื่อ
บทความถัดไปวีออส ไมเนอร์เชนจ์ ปรับชื่อรุ่น-เพิ่มสเปก