ป.ป.ส พร้อมสนับสนุน ‘กัญชา’ ของกลาง ใช้งานวิจัย การแพทย์ กับหน่วยงานที่ร่วมมือกับรัฐ

ป.ป.ส พร้อมสนับสนุน ‘กัญชา’ ของกลาง ใช้งานวิจัย การแพทย์ ยืนยันต้องเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับรัฐ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่าถึงการนำของกลางกัญชาจำนวน18 ตัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาการวิจัย ว่า

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการตรวจพิสูจน์ของกลางกัญชา 18 ตัน
พบว่า มียากำจัดศัตรูพืชและโลหะเกินค่ามาตรฐาน โดยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541 ของกลางกัญชาที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ให้ดำเนินการทำลายตามระเบียบนี้ แต่หากมีหน่วยงานหรือองค์กรใดมีความประสงค์จะขอนำของกลางกัญชาดังกล่าว ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการวิจัย สำนักงาน ป.ป.ส. ยืนยันว่าสามารถทำได้ โดยต้องร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือมหาวิทยาลัย เสนอโครงการศึกษาวิจัยโดยใช้วัตถุดิบกัญชาของกลางดังกล่าว พร้อมทั้งยื่นขออนุญาตผลิตและครอบครองกัญชา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย ดังนั้น การดำเนินการขอใช้ประโยชน์จากของกลางกัญชา 18 ตันนี้ สามารถทำได้ เพียงแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะระบุให้ทราบถึงผลจากการตรวจพิสูจน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าของกลางกัญชาที่ขอรับไปนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งหน่วยงานที่ขอรับจะต้องพิจารณาว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางใด และขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon