อสส.จับมือ ตร.ติวเข้ม 100 ผกก.หน.งานสอบสวน เตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง (แฟ้มภาพ)

อสส.ร่วม ตร.จัดอบรม 100 ผกก.ทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่เตรียมบังคับใช้ ยุติข้อพิพาทอาญาบางประเภท-เเพ่งทุนทรัพย์ไม่มาก 14-16 ส.ค.นี้

เมื้อวันที่ 11 ส.ค.นาย โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กล่าวถึงกรณี​​พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหลักการคือปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้น เป็นจำนวนมากและเป็นบ่อเกิดของการใช้ความรุนแรงตามมา จึงมีการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากำหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและบุคคลในครอบครัวดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวข้างต้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมเป็นเครือข่ายในการยุติความรุนแรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและบุคคลในครอบครัว

สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้บูรณาการร่วมกันในการจัดอบรม สัมมนาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อยุติความรุนแรง ในสังคมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในระดับผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวน อาจารย์จากกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 คน เพื่อฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบ (ครูแม่ไก่) ในการนำไปเผยแพร่แก่บุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

สำหรับการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อยุติความรุนแรงในสังคมสำนักงานอัยการสูงสุดได้สนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่ครั้งดำรงพระยศพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการดำเนินงานตามแนวพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นหน่วยงานหนึ่งในการประสานงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อให้มีการรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและบุคคลในครอบครัว ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมว่า หากมีการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันจะทำให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและบุคคลในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันและลดปัญหาการก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม ทั้งการทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะส่งผลดีต่อการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทท.

“สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมกฎหมายเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ให้กับนายตำรวจระดับผู้กำกับการตำรวจ 100 คน ผมมองว่าการไม่ส่งคนเข้าเรือนจำ เป็นช่องทางหนึ่งในการยุติความรุนแรงในครอบครัว และให้โอกาสคนอยู่ในสังคมต่อไปได้ ก้าวหนึ่งที่ผิดไปเป็นก้าวใหม่ที่มั่นคง” นายโกศลวัฒน์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อนุทิน​-ทรงศักดิ์’​ ลงพื้นที่สุรินทร์ตรวจภัยแล้งที่อ่างห้วยเสนง
บทความถัดไปกต.เผยพนักงานคูโบต้าติดน้ำท่วมในเมียนมาปลอดภัยดี