เพื่อนร่วมรุ่น บิ๊กแป๊ะ นรต.36 พร้อมตำรวจ แห่ตบเท้าเข้าโครงการเออลี่ฯ 933 นาย

เพื่อนร่วมรุ่น บิ๊กแป๊ะ นรต.36 พร้อมตำรวจ แห่ตบเท้าเข้าโครงการเออลี่ฯ 933 นาย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ โดยในคำสั่งมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 480/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562จึงอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวลาออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563) แนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 933 นาย มีตั้งแต่ระดับดาบตำรวจ (ด.ต.) ไปจนถึงพลตำรวจตรี (พล.ต.ต.) เป็นข้าราชการตำรวจ ระดับผู้บังคับการ 5 รายประกอบด้วย พล.ต.ต.ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร.(นรต.36), พล.ต.ต.สุจินต์ มีกะจิตต์ ผบก.กต.10 จต., พล.ต.ต.ชยพจน์ หาสุณหะ ผบก.ขส.บช.ปส., พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.สสน.บช.ตชด., พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล อาจารย์(สบ.6) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon