แนะนำ-หลีกเลี่ยงเส้นทาง ขบวนสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

ประชาสัมพันธ์แนะนำ-หลีกเลี่ยง เส้นทางขบวนสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีความจําเป็นต้องปิด การจราจรในบางเส้นทางและบางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่ เกี่ยวข้อง จึงขอให้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเดินทาง ดังน้ี

เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ คือ ทางขึ้นด่วนอโศก 4 ,ทางด่วนขั้นที่ 2 ,ต่างระดับ มักกะสัน ,ทางลงด่วนพระราม 4-2 ,ถนนพระราม 4 (แยกศาลาแดง – แยกรัชดาพระราม 4) ,ถนนรัชดาภิเษก (แยก รัชดาพระราม 4 – แยกอโศก) ,ถนนสุขุมวิท (แยกอโศก – แยกนานา) ,ถนนเพลินจิต (แยกนานา – แยก ชิดลม) ,ถนน พระราม 1 (แยกชิดลม – แยกเฉลิมเผ่า) ,ถนนวิทยุ (แยกวิทยุ – แยกเพลินจิต) ,ถนนราชดําริ (แยกราชประสงค์ – แยก ศาลาแดง) ,ถนนสีลม (แยกนรารมย์ – แยกสีลม) ,ถนนเจริญกรุง (แยกสุรวงศ์ – แยกเฉลิมพันธ์) ,ทางขึ้นโทลเวย์ดอน เมือง – เชื่อมด่านดินแดง ,ขึ้นด่วนสุรวงศ์ – ต่างระดับพญาไท ,บนทางด่วนศรีรัช (ต่างระดับพญาไท – ด่วนเมืองทอง ธานี)

เส้นทางที่แนะนําให้ประชาชนไปใช้ ถนนเพชรบุรี, ถนนพระราม 9, ถนนราชปรารภ, ถนนพญาไท, ถนนสาทร, ถนนพระราม 6, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ถนนพัฒนาการ, ถนนศรีนครินทร์, ถนน วิภาวดีรังสิต, ถนนพหลโยธิน, ถนนงามวงศ์วาน, ถนนแจ้งวัฒนะ

ช่วงเวลาที่มีขบวนของผู้นําประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุมมากและอาจส่งผลกระทบ กับปัญหาจราจรได้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น.

สําหรับผู้ท่ีขับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ขอความร่วมมือในการงดเดินรถในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 06.00 น.ถึง 22.00 น. ทั้งนี้ได้ประสานไปยัง สมาคมต่างๆ ไว้ส่วนหน่ึงแล้ว

โดยข้อแนะนําประชาชน กรณีที่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้าในบริเวณใจกลางเมือง ซึ่ง เป็นเขตโรงแรมที่พักของผู้นําและของผู้เข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชน หากมีความจําเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลขอให้ศึกษาและหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทาง ตามที่ได้แนะนําไว้ในข้อ 3.2 และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร 1197 ตลอด 24 ชม. หรือ www.trafficpolice.go.th

คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรี ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวกับการเดินทางของ พี่น้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านจ่อลุยยื่นญัตติไม่ไว้วางใจต้นธ.ค. ล็อก 3 เป้าใหญ่ บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก-ศักดิ์สยาม
บทความถัดไปมท.2 เปิดตัวโครงการ ‘เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ’