ป.ป.ส. รุกคุยจีน – เมียนมา ยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26-28 ต.ค.ได้มีการประชุมเพื่อทวิภาคีไทย-จีน ครั้งที่ 17 ร่วมกับ MR. Lan Weihong รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะผู้แทนจีน และการประชุมทวิภาคีไทย – เมียนมา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับ พลตำรวจโท อ่อง วิน อู ผู้บัญชาการตำรวจเมียนมา และเลขานุการคณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control : CCDAC) คณะผู้แทนเมียนมา ที่ประเทศไทย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่าการประชุมทวิภาคีร่วมกับทั้งสองประเทศที่กล่าวมาเป็นการทบทวนความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งสิ่งที่ทั้งสามประเทศเห็นต้องกันคือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์มีเพิ่มขึ้นในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเซีย ดังนั้นจึงต้องมีการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติ การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อไม่ให้เข้าสู่พื้นที่สามเหลียมทองคำซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยาเสพติด

นายนิยม ยังกล่าวต่อว่า ข้อสรุปสำคัญจากการประชุมคือ ทั้งไทย จีน และเมียนมา จะยกระดับความมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำให้มากขึ้นทั้งด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้าไปยังแหล่งผลิต โดยทั้งจีนและเมียนมาเป็น 2 ใน 6 ประเทศที่ร่วมในแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย และแผนปฏิบัติการปิดล้อมสามเหลี่ยมคำ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแก้ไขปัญหายาเสพติดประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต รวมถึงการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกจากแหล่งผลิตกระจายไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งนอกจากการประชุมทวิภาคีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ประเทศไทย เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของประเทศภาคีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาล ขอ นายกฯนิวซีแลนด์ พิจารณายกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทย
บทความถัดไปคอลัมน์ เคี้ยวตุ้ยตะลุยกิน : โอมากาเสะ ที่ Koko Japanese restaurant ประสบการณ์สุดพิเศษ ราคามิตรภาพ