คุมประพฤติให้จนท.ทำงานที่บ้าน-ปชช.ติดต่อศูนย์ฟื้นฟูต้องสวมหน้ากาก ป้องกันโควิด

คุมประพฤติให้จนท.ทำงานที่บ้าน-ปชช.ติดต่อศูนย์ฟื้นฟูต้องสวมหน้ากาก ป้องกันโควิด

กรมคุมประพฤติ เริ่มมาตรการ Work from Home ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 17 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พร้อมยืนยันไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

เมื่ววันที่ 31 มีนาคม  นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติได้ออกมาตรการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) โดยเริ่มดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 17 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในสถานที่ทำงานและที่สาธารณะ โดยกรมคุมประพฤติได้จัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ

โดยเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การลงเวลาทำงาน การใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง

นายวิตถวัลย์  กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อภายในสำนักงานคุมประพฤติและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของกรมคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด โดยทุกคนที่เข้าออกอาคารสำนักงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติได้เตรียมมาตรการรองรับและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งการปฏิบัติงานต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการไปพร้อมๆ กัน โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน

“ผมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทุกท่านถือว่าปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 นี้ เป็นวาระแห่งชาติ ขอให้ทุกท่านดำเนินการตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติแนะนำอย่างเคร่งครัดยึดประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลักและดูความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ประเทศชาติ ประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุมประพฤติทุกคนครับ”อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon