ป.ป.ส.เผยช่วงต.ค.62-พ.ค.63 ยึด-อายัดทรัพย์ 1,257 รายนักค้ายา มูลค่ากว่า642 ล.

ป.ป.ส.เผยช่วงต.ค.62-พ.ค.63 ยึด-อายัดทรัพย์ 1,257 รายนักค้ายา มูลค่ากว่า642 ล.

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เปิดเผยว่า เมื่อเมื่อที่ 25 พ.ค.ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมที่ดิน กรมบังคับคดี กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 80 ราย รวมมูลค่า 19,476,000 บาท ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ยึดอายัดทรัพย์สิน 233 ราย รวมมูลค่า 60,056,000 บาท

โดยคดีที่คณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมด จะได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และจัดส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาเพื่อให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุน ป.ป.ส.) ต่อไป

สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) มีดังนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดรวม 973 ราย ยึด/อายัดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า 452,130,000 บาท

มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรวม 11 ครั้ง พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 1,257 ราย รวมมูลค่า 642,802,000 บาท ศาลได้พิจารณา คำร้องและมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. รวม 1,163 ราย มูลค่า 235 ล้านบาท

และคณะอนุกรรมการกองทุน ป.ป.ส. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวม 446 ล้านบาท แยกเป็นด้านการป้องกัน 293 ล้านบาท ด้านการปราบปราม 44.6 ล้านบาท ด้านการบำบัดฟื้นฟู 9.6 ล้านบาท และด้านบริหารจัดการ 97.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของแผ่นดินได้ระดับหนึ่ง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon