อสส.ประกาศผลสอบอัยการสนามใหญ่ 309 ชื่อ เด็กค่ายต้นกล้าตุลาการเจ๋ง!สอบครั้งแรกติดเลย

“วงศ์สกุล”อัยการสูงสุดประกาศผลสอบอัยการผช.จำนวน 309รายชื่อ พบเด็กโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่น3 สอบครั้งเเรกติดเลย’สุริยัณห์’ปธ.คณะทำงานค่ายฯ จัดอบรมรุ่น10 วันที่22-27 พ.ย.นี้เน้นเยาวชนค้นพบตัวตน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ในฐานะประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2563(สนามใหญ่)ได้ออกประกาศเรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนตามที่ก.อ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม ให้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 49 ประกอบมาตรา 50 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2563(สนามใหญ่) โดยกำหนดจำนวนผู้ที่สอบคัดเลือกได้ (สนามใหญ่) ไม่เกิน 300 อัตรา และต่อมา ก.อ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2563เมื่อวันที่22 กรกฎาคม ให้กำหนดจำนวนบุคคลที่จะได้รับการบรรจุสนามใหญ่จากจำนวนไม่เกิน 300 อัตราเป็นจำนวนไม่เกิน 309 อัตรานั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8และข้อ 18ของระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 50 ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 309 รายชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการสอบอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่ปี2563 ปรากฎชื่อ นายนราพงค์ พวงไทย ซึ่งเคยเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 3ซึ่งอายุ25ปีครบคุณสมบัติเเละเข้าสอบอัยการผู้ช่วยเป็นครั้งเเรกสอบข้อเขียนผ่านได้ในครั้งนี้ด้วย

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ กล่าวว่าดีใจกับความสำเร็จของนายนราพงค์ พวงไทย หรือ”เเก๊ป”ที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยได้ในครั้งแรกที่คุณสมบัติครบถ้วน เห็นแก๊ปมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี ที่เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 3 เมื่อ 7 ปีที่แล้ว โดยในปีนั้นมีการจัดค่ายถึง 2 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่นที่ 2 และ 3 ถัดจากรุ่นที่ 1 เพียงปีเดียว ดังนั้น น้องที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 – 3 จึงอยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกัน ปัจจุบันบางคนมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์และเริ่มมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนคือสอบได้เป็นเนติบัณฑิตและมีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนดจึงมีสิทธิสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วย ขึ้นอยู่กับว่าน้องที่เข้าอบรมจะเลือกเส้นทางใด โดยในค่ายต้นกล้าตุลาการเราเน้นให้ค้นหาตัวเอง คิดและตัดสินใจเพื่ออนาคตของตัวเอง เราจะบอกเสมอว่า เมื่อใดที่ค้นพบอาชีพที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง เมื่อนั้นเราจะได้พบกับอาชีพที่ดีที่สุดในโลก เพราะทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น ต้องค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเราเอง ความรู้และประสบการณ์จากค่ายต้นกล้าตุลาการเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ให้น้อง ๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ในการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อค้นพบตัวเองได้เร็ว รู้ว่าจะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายของตัวเองอย่างไร และทำอย่างไรให้สามารถมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อไปให้ถึงยังจุดหมายได้ จึงสามารถประสบความสำเร็จเบื้องต้นในชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นาน

Advertisement

สำหรับต้นกล้าตุลาการรุ่นล่าสุดคือ รุ่นที่ 10 หลังจากประกาศผลการคัดเลือกไปแล้วจำเป็นต้องเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด บัดนี้ได้กำหนดจัดโครงการขึ้นใหม่แล้วคือระหว่างวันที่ 22-27 พ.ย.63 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการให้ดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมให้สอดคล้องต่อบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้เยาวชนได้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ส่วนรุ่นต่อไปคือรุ่นที่ 11 คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ช่วงประมาณธันวาคม 2563 ถึงต้นปี 2564 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ ค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

นายนราพงค์ พวงไทย

สามารถดูบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่ประจำปี2563ได้จาก http://www.cmiss.ago.go.th/images/PR/2563/bigtest/bigexamresults.pdf

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image