ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด กว่า 272 ล้านบาท เงินสด บ้านที่ดิน

ปปง. ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด กว่า 272 ล้านบาท เงินสด บ้านที่ดิน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2563 มีมติ ในวันนี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีการทำธุรกรรมร่วมกับผู้ต้องหา ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินจากคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด

และจากการตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ในคดีดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 41 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสลาก) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 53,471,689.97 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว จำนวน 27 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก และทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์)

รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 156,778,730.72 บาท ไว้ชั่วคราวแล้ว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการอายัดในคดีดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 210,250,420.69 บาท

ทั้งนี้ยังมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีนายสมโภช ศรีใหม่ กับพวก บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ โดยมีการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส ต้นสัก เป็นต้น และนำผลผลิตทางการเกษตรไปขาย รวมทั้งนำที่ดินออกให้ผู้อื่นเช่าโดยได้รับค่าเช่าตอบแทน เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ รวมจำนวน 15 รายการ มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท

ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ คือ ที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มูลค่าประมาณ 30,000,000 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 51,000,000 บาท

พล.ต.ต.ปรีชา ยังเปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ยังมีมติยึดทรัพย์ กลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน รายนายอาหงส์ (ไม่ทราบนามสกุล) สัญชาติจีน กับพวก จำนวน 72 รายการ (เงินสด รถโดยสารไม่ประจำทาง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และที่ดิน) พร้อมดอกผล รวมมูลค่า 11,291,861.46 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon