ด่วน! จเรตำรวจแห่งชาติ สั่งสอบปมตำรวจ โดนอมเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด

ด่วน! จเรตำรวจแห่งชาติ สั่งสอบปมตำรวจ โดนอมเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า  พล.ต.อ.วิสนุ ประสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ 0001(จตช)/021 ลงวันที่ 21 ต.ค.2563 ถึง ผบช.น., ผบช.ภ., ผบช.ภ.1-9, ผบช.ก., ผบช.ส., ผบช.สตม., ผบช.ตชด., ผบช.สพฐ., ผบช.รร.นรต. และ ผบช.ทท. เร่งรัดให้ผู้บัญชาการทุกหน่วยดังกล่าว รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด (COVID-2019) แล้วข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้เงินไม่ครบตามจำนวนที่เบิก หรือไม่ได้รับเงินตามที่มีการเบิกจ่ายจริง หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ข้าราชการตำรวจเบิกเงินแล้วนำเงินมาคืน

ตามที่ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยที่ได้รับเงินงบประมาณในส่วนนี้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้สั่งการไปเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 รวมถึงได้มีคำสั่งลงวันที่ 9 ต.ค.2563 ให้สำนักงานจเรตำรวจจัดชุดปฏิบัติการ 10 ชุด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยอีกทางหนึ่งนั้น

โดยหนังสือดังกล่าวแจ้งให้ทุกหน่วยเร่งรัดรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง หรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำที่ผิดระเบียบ คำสั่งหรือพบการทุจริต ก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ทั้งทางวินัยและอาญา และให้ทุกหน่วยรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดให้ทราบภายในวันที่ 26 ต.ค.2563 นี้

มีรายงานว่า จเรตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือสั่งการอีกฉบับเป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0001(จตช)/022 ให้รอง ผบช.น.และ รอง ผบช.ภ.1-9 มาประชุมที่สำนักงานจเรตำรวจในวันที่ 26 ต.ค.2563 เวลา 10.00 น.ด้วยเช่นกัน เชื่อว่าเพื่อให้เข้ามารายงานผลการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวต่อจเรตำรวจแห่งชาติโดยตรงด้วย

ขอบคุณที่มาข่าวสด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon