ปปง.ขายทอดตลาดทองรูปพรรณ-พระเครื่อง-อัญมณี คดีดังกล่าวกว่า 49 รายการ

ปปง.ขายทอดตลาดทองรูปพรรณ-พระเครื่อง-อัญมณี คดีดังกล่าวกว่า 49 รายการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2564 ในวันพุธที่24มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อัญมณี และพระเครื่อง จำนวน 49 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ

อาทิเช่น1. สร้อยข้อมือทองรูปมังกร น้ำหนักประมาณ 75.8 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 121,600 บาท 2. สร้อยข้อมือทองลายห่วงบิด น้ำหนักประมาณ 44.3 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 70,700 บาท 3. สร้อยข้อมือคล้ายทองลายมังกร จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 48,600 บาท

4. สร้อยคอทองลายข้อปล้องอ้อย น้ำหนักประมาณ 151.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 253,500 บาท 5. สร้อยคอทองลายห่วง น้ำหนักประมาณ 75.2 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 120,000 บาท

6. สร้อยคอคล้ายทองลายข้อปล้องสลับโซ่ จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 116,400 บาท 7. สร้อยคอทองลายข้อปล้องอ้อย น้ำหนักประมาณ 45.5 จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 73,000 บาท 8. แหวนทองประดับอัญมณีแดง น้ำหนักประมาณ 16.2 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 16,400 บาท 9. แหวนลักษณะคล้ายทองลายมังกร จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท

10. พระหลวงพ่อคูณหุ้มโลหะคล้ายทอง จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 47,500 บาท 11. พระยอดขุนพลหุ้มด้วยโลหะคล้ายทอง จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 10,200 บาท 12. ทับทิมสีแดง จำนวน 1 เม็ด ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์

หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาด อาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่

ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองประกาศในวันดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการนั้น ในกรณีทรัพย์สิน เป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาด ปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 9/2564 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ สำนักงาน ปปง. หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือสายด่วน ปปง. 1710

   

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon