คุมประพฤติ รับมอบ 1 ล้านบาทจาก ธอส. ร่วมคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้กระทำผิด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.พ. ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อร่วมคืนคนดีสู่สังคมด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติจากนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีภารกิจในการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติเป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้กระทำผิดที่ยังไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ หรือมีอาชีพแต่รายได้ไม่พอใช้จ่าย ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงแหล่งงาน แหล่งทุน ด้วยการประสานงานจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสรรหาสถานประกอบการที่ยินดีรับผู้กระทำผิดให้เข้าทำงาน และแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เนื่องจากพบว่าผู้กระทำผิดบางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทำให้มีโอกาสหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าวต่อว่า การสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 1,000,000 บาทในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะนำไปเป็นเงินทุนให้ผู้กระทำผิดยืมไปประกอบอาชีพรายละไม่เกิน 50,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปีโดยปลอดดอกเบี้ย ซึ่งกรมคุมประพฤติจะกลั่นกรองผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งดูแลและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงการผ่อนชำระเงินคืนเพื่อรักษาวินัยทางการเงิน และสามารถนำเงินที่ได้คืนกลับไปหมุนเวียนช่วยเหลือผู้กระทำผิดรายอื่นต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image