เปิดงบประมาณ ตร.ซ่อมแซมห้องทำงาน ‘บิ๊กโจ๊ก’ เกือบ2แสนบาท

เปิดงบประมาณ ตร.ซ่อมแซมห้องทำงาน ‘บิ๊กโจ๊ก’ เกือบ 2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม เว็บไซต์สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซ่อมแซมสำนักงานพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9)
ห้อง9/3 ชั้น 9 อาคาร 1 ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ประสงค์จะดำเนินการ จัดจ้างงาน ซ่อมแซมสำนักงาน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา(สบ9) ห้อง 9/3 ชั้น 9 อาคาร 1 ตร. ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมีวงเงินงบประมาณ 199,972 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานซ่อมแชมสำนักงาน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9)ห้อง 9/3 ชั้น 9 อาคาร 1 ตร. ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท บลูบริค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199,972 บาทบาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ซึ่งผู้บังคับการกองโยธาธิการ ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท เลิศสัมพันธ์ จำกัด แล้ว

ทั้งนี้ทางราชการจะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจากทางราชการแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon