รอง ผบ.ตร.กำชับมาตรการดูแลความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร ในพื้นที่จัดการเรียนแบบ on site

รอง ผบ.ตร.กำชับมาตรการดูแลความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกจราจร ในพื้นที่จัดการเรียนแบบ on site

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศปจร.ตร.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ในบางพื้นที่สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อทำการเรียนการสอนได้ หรือในรูปแบบ on site  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งยกเว้นเพียงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่ยังคงจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงสั่งการไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่ใดมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมพื้นผิวการจราจร ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคืนพื้นที่ผิวจราจร หรือจัดระเบียบพื้นผิวการจราจรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยรอบโรงเรียนหรือสถานศึกษา พร้อมทั้งให้เพิ่มช่องทางจราจร และให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังพี่น้องประชาชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบถึงแผนการจัดการจราจรและเส้นทางต่างๆ โดยให้มีการเพิ่มกำลังตำรวจจราจรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนโรงเรียนและสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนในสายงานจราจร Standard Operation Procedures (SOP) ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร และการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตนตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง เพื่อนร่วมงาน และประชาชน พร้อมทั้งให้ติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปธ.อนุกรรมาธิการการแรงงานฯ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ศูนย์ฉีดซีคอนบางแค
บทความถัดไปพังงาสั่งปิดโรงเรียนทั้ง อ.คุระบุรี ปรับเรียนออนไลน์ หลังคลัสเตอร์แพปลาขยายวงระบาด