อติโชค อำลาเลขาฯศาลปกครอง ฝาก“งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจประชาชน”ผลงานโปร่งใสระดับAA

อติโชค อำลา เลขาฯศาลปกครองหลังนั่งมา4ปีซ้อน ฝากเเนวคิด “งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจประชาชน” ให้บุคลากรสานต่อ เผยผลงานที่ผ่านมาได้คะเเนนโปร่งใสสูงสุดระดับ AA

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯ ในวาระเกษียณอายุราชการ และได้ฝากแนวคิดการทำงาน “งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจประชาชน” เพื่อขอให้บุคลากรสำนักงานศาลปกครองช่วยกันสานต่อ

นายอติโชค ผลดี ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรสำนักงานศาลปกครองที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยสิ่งที่อยากเห็นในองค์กรสำนักงานศาลปกครองในช่วงระยะแรกที่เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 คือ งานได้ผล คนมีความสุข และได้สื่อสารแนวคิดการทำงานดังกล่าวไปยังบุคลากรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้โครงการ “ร่วมคิดทุกหน่วยงาน สื่อสารเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อให้นำแนวคิดดังกล่าวไปสู่การขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยน และรวมพลังให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารศาลปกครองและแผนแม่บทศาลปกครองให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดและวิธีการทำงานของหน่วยงานในสำนักงานศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันและรองรับการทำงานเชิงรุกของศาลปกครอง

3. รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครององค์กรแห่งความสุขและองค์กรโปร่งใส ซึ่งสิ่งที่ตั้งใจไว้ในเรื่องความเป็นองค์กรโปร่งใสในส่วนของ รวมพลัง เกิดขึ้นแล้ว โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศาลปกครองได้คะแนนผลการประเมินรวม 95.54 คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มคะแนนระดับสูงสุดหรือกลุ่มคะแนนระดับ AA และจะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินฯ ในระดับ AA ด้วย

และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นอีกระลอกหนึ่ง เลขาธิการฯ จึงได้ปรับแนวทางในการทำงาน โดยมุ่งเน้นแนวคิด งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจประชาชน เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คนทำงานของเราก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกัน ซึ่งคนทำงานที่สำคัญก็คือทั้งบุคลากรภายในของศาลปกครอง รวมถึงบุคลากรภายนอกที่มาทำงานกับสำนักงานศาลปกครองด้วย

โดยช่วงท้ายของการประชุมฯนายอติโชคเน้นย้ำว่า บ้านเมืองเรามีคนเก่งอยู่มาก อยากจะให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันและตั้งใจให้ตรงกันว่า เราจะใช้ความเก่งรับใช้ความดี เพื่อให้ ศาลปกครองเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้อย่างแท้จริงต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น้ำท่วม ภาคเกษตรอ่วมสุด ม.หอค้าไทยประเมินเสียหายแล้ว 1.5 หมื่นล้านบาท
บทความถัดไปสถานทูตจีน เฉลิมฉลองวันชาติ 72 ปี จัดกิจกรรมบนเว็บไซต์-เฟซบุ๊ก-“มติชน” ร่วมยินดี