ประธานศาลฎีกาลงนาม ปฏิญญาจาการ์ต้า การประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียนครั้งที่9

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่อาคารสำนักประธานศาลฎีกา น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา เข้าร่วมการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th Council ofASEAN Chief Justices Meeting) ซึ่งมีศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพไปยังทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ช่วงต้นของการประชุม น.ส.ปิยกุลากล่าวเปิดการประชุมโดยได้แสดงถึงอุดมการณ์และความมุ่งมั่นของศาลยุติธรรมไทยที่จะร่วมกันทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่ออำนวยความยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาคอาเซียน

ในช่วงบ่าย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ในฐานะประธานคณะทำงานว่าด้วยการประชุมอาเซียนพลัส (ASEAN+ Meetings) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือในนามของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน กับศาลยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี และผลของการหารือแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในปี พ.ศ. 2565

พร้อมกันนี้ นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้แทนศาลยุติธรรมไทยร่วมอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อองค์กรศาลยุติธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา

หลังจากนั้น ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในปฏิญญาจาการ์ต้า และกล่าวปิดการประชุมฯ โดยแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจที่ต่อเนื่องและความคิดริเริ่มใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือของศาลยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อความสำเร็จขององค์กรสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียนแห่งนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มทภ.1 ลงพื้นที่ปทุมฯ กำชับเร่งช่วยปชช.จากน้ำท่วม
บทความถัดไป6 ก้านเหล็กสาวไทย ติดโผลุย วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ ที่อาบูอาบี