ครบรอบ 106 ปีกรมราชทัณฑ์ มุ่งมั่นลดความแออัด ภายใต้แนวคิด Next Normal ชีวิตวิถีต่อไป

“ครบรอบ 106 ปีกรมราชทัณฑ์ มุ่งมั่นลดความแออัด ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิด Next Normal ชีวิตวิถีต่อไปของชาวราชทัณฑ์”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  นายอายุตม์ สินธพพันธุ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ 106 ปี ณ อาคารกรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายอายุตม์ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 106 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง กรมราชทัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติตราบทุกวันนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมถวายสักการะ ด้วยมโนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ และพร้อมที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ในการที่จะควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี มีคุณค่า และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข


นายอายุตม์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย QUICK WIN 4 ด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐานและนวัตกรรม โดยมีการดำเนินโครงการที่สำคัญ ทั้งโครงการพระราชทาน อาทิ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์

รวมทั้ง โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ การลดความแออัดในเรือนจำ การเพิ่มพื้นที่นอนสำหรับผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพ และการส่งต่อผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสครบรอบ 106 ปี กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แนวคิด Next Normal ชีวิตวิถีถัดไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ การดำเนินนโยบายทุกมิติ

ต่อจากนี้ ทั้งวิธีคิด วิธีปฏิบัติและการบริหารจัดการ จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฯ ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ระบบงานราชทัณฑ์ต้องปรับความคุ้นชินใหม่ โดยมุ่งเน้นนโยบาย “ลดความแออัดในเรือนจำ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับสู่สังคม พัฒนาสิทธิผู้ต้องขัง พัฒนาบุคลากร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แก้ไขปัญหาทุจริตในระบบราชทัณฑ์” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานราชทัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ป.ป.ช.’ ตีตก ข้อกล่าวหา ‘น้องชายบิ๊กตู่’ ซุกทรัพย์สิน ชี้ ขาดเจตนาจงใจปกปิด
บทความถัดไปกอนช. คาดพายุ ‘คมปาซุ’ อ่อนกำลัง แต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก 13-20 ต.ค.นี้