ปคบ.ร่วมอย. กวาดล้างร้านขายยาทั่วประเทศ พบผิดกฎหมาย 127 แห่ง ยึดยาอันตรายอื้อ (คลิป)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มกราคม ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.สุพจน์ พุ่มแหยม รอง ผกก.4 บก.ปคบ. ภก.ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานกวาดล้างจับกุมร้านขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต และได้รับอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระดมตรวจค้นร้านขายยาทั่วประเทศ ตั้งแต่ในห้วงวันที่ 4-21 มกราคม 2565 สามารถจับกุมร้านขายยาที่ทำผิดกฎหมาย 127 ราย พร้อมยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกว่า 359 รายการ

พ.ต.อ.เนติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ บก.ปคบ. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายยานอนหลับ ขายยาชุด ขายยาแก้แพ้แก้ไอ ขายยาเขียวเหลืองและการขายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษโดยมิใช่เภสัชกรในพื้นที่หลายจังหวัด โดยพฤติการณ์ใช้พนักงานขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกรซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในสรรพคุณ ข้อบ่งใช้และข้อพึงระวังในการขายยา ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 ในห้วงวันที่ 4-21 มกราคม 2565 บก.ปคบ. จึงได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและได้จัดกำลังตำรวจปูพรม ตรวจสอบร้านขายยาทั่วประเทศ พบว่ามีร้านขายยากระทำความผิดกฎหมายจำนวนมาก และได้ทำการจับกุมร้านขายยาที่กระทำความผิดได้จำนวน 127 ราย เป็นร้านขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 17 ราย, พนักงานขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร จำนวน 119 ราย (พบเพียงเอกสารใบประกอบวิภาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรแสดงไว้ภายในร้าน) นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานขายยาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 77 ราย จบมัธยมศึกษา 47 ราย และจบประถมศึกษา 3 ราย อีกทั้งยังพบของกลาง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยาปลอม ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ด้านพล.ต.ต.อนันต์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบในครั้งนี้พบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 4 Clorazepate ทะเบียนยา P 1A 054/2542 (ทะเบียนหมดอายุตั้งแต่ปี2005), ยาไม่มีทะเบียน เช่น P50-ยาเขียวเหลือง, ยาปลอม เช่น ยี่ห้อซิเดกร้า, ยาชุด และการนำยาหมดอายุติดฉลากทับแล้วนำกลับมาขายใหม่ เป็นต้น ซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางจะกวาดล้างร้านขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต และขยายผลยาในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาไม่มีทะเบียน รวมทั้งยาปลอมที่ตรวจพบในร้านขายยา ทั้งนี้ขอความร่วมมือร้านขายยาทั้งหลายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ภก.ดร.สุชาติ กล่าวว่า ภายในปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ครบกำหนดผ่อนผันตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ที่ให้ร้านขายยาทุกประเภทปฏิบัติได้ตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หรือ จี พี พี (Good Pharmacy Practice :GPP) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการยกระดับคุณภาพของร้านขายยาให้มี “ระบบคุณภาพ” ตามแนวทางสากล โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วตามบันไดขั้นที่หนึ่งในปี พ.ศ.2561 และ ณ สิ้นปี 2565 นี้จะเป็นการประเมินในส่วนที่เหลือทั้งหมด ของGPP ได้แก่ บุคลากร การควบคุมคุณภาพยาและเภสัชกรที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามหลัก GPP ข้างต้นให้เกิดขึ้นในร้านยาได้อย่างสมบูรณ์ GPP นี้จะช่วยให้ผู้มารับบริการเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีเภสัชกรที่คอยควบคุมระบบคุณภาพ รวมถึงมีสภาวะการจัดเก็บยาที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และขอให้ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon