ปธ.ศาลฎีกา นั่งหัวโต๊ะ ถกผู้นำองค์กรกระบวนการยุติธรรม พัฒนาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพปชช.

ปธ.ศาลฎีกา เข้าหารือผู้นำองค์กรกระบวนการยุติธรรม พัฒนา คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เห็นชอบ ตั้ง คกก.ประสานงานด้านการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ห้อง Bytes ชั้น 5 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมการประชุมหารือในระดับนโยบาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยมีนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะ เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยอัยการสูงสุด ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสภาทนายความ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมคุมประพฤติ

โดยมีประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการผัดฟ้อง ฝากขัง การปล่อยชั่วคราว การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ รวมถึงการปรับวิถีการทำงานร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านการยุติธรรม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image