ปปง.แจงเหตุลูกบ้านคอนโดย่านลาดพร้าว 71 ขอความเป็นธรรม เผยฟ้องขับไล่ผู้เช่าแล้ว

สำนักงาน ปปง.แจงเหตุลูกบ้าน คอนโดย่านลาดพร้าว 71 ขอความเป็นธรรม เผยฟ้องขับไล่ผู้เช่าแล้ว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรานงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีเจ้าของห้องในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว 71 ได้ร้องเรียนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) หลังพบว่า สร้างความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมให้กับลูกบ้านภายในคอนโดมิเนียม หลังจากได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดและอายัดทรัพย์สิน นั้น

สำนักงาน ปปง. ขอชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดห้องชุด จำนวน 325 ห้อง ในโครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวไว้ชั่วคราว โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เป็นผู้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวและเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด โดยมีผู้เช่าที่เป็นผู้ประมูล
การเช่าห้องชุดได้และนำไปปล่อยเช่า (เช่าช่วง) ซึ่งมีข้อตกลงตามสัญญาเช่ากับสำนักงาน ปปง. ว่าผู้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องชำระค่าส่วนกลาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด แต่ปรากฏว่าผู้เช่าดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า โดยไม่ชำระค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่น

Advertisement

ที่เกี่ยวข้องที่ต้องจ่ายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด จึงเกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการห้องชุดคอนโดมิเนียมดังกล่าว

สำนักงาน ปปง. ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าของห้อง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว และไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการทางกฎหมายฟ้องขับไล่ผู้เช่าดังกล่าวและบริวาร

รวมถึงเรียกให้ชำระค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องจ่ายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดให้ครบถ้วน ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image