รองผบ.ตร.สั่งการให้ตรวจสอบทุจริตคัด”นายสิบ” ใน 3 วัน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท. รองผบ.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด เลขที่ 0001(บร2)/5 ลงวันที่ 6 มกราคม ถึง ผบช.น. ผบช.ภ.1-9 ผบช.ศชต. ผบช.ตชด. และ ผบช.ศ. เรื่อง ตรวจสอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จำนวน 5,000 อัตรา) ในข้อความระบุว่า ตามที่มีสื่อมวลชนเสนอข่าวเมื่อวันที่ 5 มกราคม เกี่ยวกับการทุจริตในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (จำนวน 5,000 อัตรา) นั้น

จึงให้ท่านซึ่งได้รับมอบหมายจากตร. ให้เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ดำเนินการดังนี้ 1. บช.น. รายงานข้อเท็จจริงเหตุการณ์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สื่อมวลชนเสนอข่าว โดยให้รายงาน รรท.รองผบ.ตร. (บร2) ผ่าน รรท.ผู้ช่วยผบ.ตร. (บร23) ภายในวันที่ 9 มกราคม 2. ภ.1-9, ศชต. และ บช.ตชด. ตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกที่ได้กำเนินการไปแล้วว่ามีการทุจริตหรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานผลให้ทราบผ่าน บช.ศ. ภายในวันที่ 9 มกราคม โดยให้ บช.ศ. รวบรวมแล้วสรุปผลการตรวจสอบรายงาน รรท.รองผบ.ตร. (บร2) ผ่าน รรท.ผู้ช่วยผบ.ตร. (บร23) ภายในวันที่ 10 มกราคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon