09.00 INDEX : ผลสะเทือน เนื่องแต่ หมูเถื่อน การจัด ระบบ “บริหารจัดการ”

09.00 INDEX : ผลสะเทือน เนื่องแต่ หมูเถื่อน การจัด ระบบ “บริหารจัดการ”

เมื่อคำสั่งให้ DSI บุกห้าง”แม็คโคร”เพื่อค้นหาความจริงของกรณี

“หมูเถื่อน”มาจากรัฐมนตรีที่คิดว่าการย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมากด้วยเงื่อนงำก็กระจ่าง ณ เบื้องหน้าสังคม

นี่เป็น”กระบวนการ”ตามปรกติของระบบราชการ มิได้แฝงไว้ในลักษณะแห่ง”ขบวนการ”แต่อย่างใด

Advertisement

เป็นเพียงการปรับ เปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมเป็นสำคัญ

อย่าลืมเป็นอันว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงยุติธรรม ไม่เพียงแต่เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี DSI หากแต่ยังเคยถูกโยกย้ายด้วยการเมืองมาแล้ว

เป็นไปได้หรือว่าคนที่ต้องอำนาจจากการเมืองจะใช้อำนาจในกระสวนเดียวกันเพื่อเล่นงานคนที่เคยร่วมงานกันในกระทรวงยุติธรรมและในกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การจัดสรรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมให้แม้จะในระ นาบเดียวกันแต่ก็ถือว่ามีความรับผิดชอบกว้างมากยิ่งขึ้นและอยู่ในห้วงเวลาแห่งการโยกย้ายในจุดอื่น

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่จะจัดสรรผู้ใดเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการเดินหน้าในเรื่อง”หมูเถื่อน”

มีคำถามตามมาในระหว่างการโยกย้ายด่วน พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล จากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า เหตุใดจึงมีแต่ในกระทรวงยุติธรรม

เหตุใดอธิบดีอื่นในกระทรวงอื่นจึงยังนิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไร กระทบกระเทือนทั้งๆที่เกี่ยวโดยตรง

คำถามนี้อยู่บนความเป็นจริงที่ว่ากรณี”หมูเถื่อน”สัมพันธ์กับ การนำเข้า นั่นก็คือ กรมศุลกากร สัมพันธ์กับการกระจายสินค้า นั่นก็คือ กรมการค้าภายใน สัมพันธ์กับกรมปศุสัตว์ สัมพันธ์กับกรมประมง

กรมศุลกากรสังกัดกระทรวงการคลัง กรมการค้าภายในสัง กัดกระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

เหตุใดเคราะห์จึงเป็น DSI กระทรวงยุติธรรม เท่านั้น

ต้องยอมรับว่าคำถามนี้อาจพุ่งเป้าไปยัง กระทรวงการคลัง กระ ทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อรวมกระทรวงยุติ ธรรมด้วยย่อมหมายถึง”คณะรัฐมนตรี”โดยองค์รวม

นี่จึงมิได้เป็นเรื่องของหน่วยงานใดหากแต่ต้องมีการ “สนธิ”

ในการสนธิกำลังระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม จำเป็นต้องมีคนกำกับและรับผิดชอบ

นี่ย่อมเป็นคำถามไปยังรัฐบาล นี่ย่อมเป็นคำถามไปยังแต่ละรัฐมนตรีจากแต่ละพรรคการเมือง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image