‘ทวี’ เยี่ยมเรือนจำกลาง-ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อน ‘1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม’

‘ทวี’ เยี่ยมเรือนจำกลาง-ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อน ‘1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม’ และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเรือนจำอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา น.ส.วริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ทวี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเรือนจำอุตสาหกรรมประจำเขต 2 เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของเรือนจำอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่า เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ โดยผู้ก้าวพลาดจะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือ และความชำนาญในการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งการได้ทำงานในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่เคยกระทำผิดให้สามารถมองเห็นโอกาสของการมีงานทำที่แน่นอน และจะช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งยังทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การจัดตั้งเรือนจำอุตสาหกรรมศูนย์บริการข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทไนซ์คอล จำกัด” (Call Center) ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนต่อยอดการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำงานกับสถานประกอบการและภาคธุรกิจจริง เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image