พิสูจน์หลักฐานตร. จัดแข่งขัน ‘ซีเอสไอ ชาเลนจ์’ เฟ้นทีมเลิศตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พิสูจน์หลักฐาน ตร. จัดแข่งขัน ‘ซีเอสไอ ชาเลนจ์’ เฟ้นทีมเลิศตรวจสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ กล่าวว่า ได้มอบนโยบาย “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานด้านสถานที่เกิดเหตุ ของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ประจําปีงบประมาณ 2567” ดำเนินการจัดการแข่งขัน CSI Challenge เพื่อเฟ้นหาทีมที่เป็นเลิศด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยใช้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั่วประเทศที่ผ่านการตรวจ Internal Audit ตามระบบมาตรฐานหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละด้าน คือ ด้านคดีลักทรัพย์ คดีชีวิต และคดีระเบิด เข้าแข่งขันรอบในสุดท้าย เพื่อหาทีมชนะเลิศรับเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าวว่า CSI Challenge เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจสังกัดสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ ความรู้ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ มุ่งสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน

ทั้งนี้ การตรวจ Internal Audit ทุกศูนย์ทั่วประเทศ จะเริ่มต้นการตรวจในวันที่ 13 ธันวาคม 2566-13กุมภาพันธ์ 2567 โดยเสมือนเป็นการทดสอบ และจะจัดการแข่งขันในวันที่ 23-25 เมษายน 2567 ซึ่งจัดขึ้น ที่ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีค่ายนเรศวร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาทีมที่มีความเป็นเลิศ มีความพร้อม ทั้งการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยํา สามารถเชื่อมโยงกับคดีได้ มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน รวมถึงทักษะบุคคลที่โดดเด่น ซึ่งการแข่งขันมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน และมีคณะกรรมการระดับผู้บังคับบัญชาของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานเป็นผู้ตัดสิน ตามวิสัยทัศน์ของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เป็นหน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีมาตรฐานสากลของกระบวนการยุติธรรม

Advertisement
ภาพจากเฟซบุ๊ก สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ภาพจากเฟซบุ๊ก สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image