ลือสะพัด! ราชทัณฑ์ พิจารณา ให้ ‘ทักษิณ’ พักรักษาตัวรพ.เกิน 120 วัน

ลือสะพัด! ราชทัณฑ์ พิจารณา ให้ ‘ทักษิณ’ พักรักษาตัว รพ.เกิน 120 วัน

จากกรณี นายทักษิณ ชินวัตร ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าว โดยจะครบระยะเวลาเกิน 120 วัน ที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้เตรียมนำเอกสารความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาอาการป่วยของ นายทักษิณ ชินวัตร มาประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอไปยังกรมราชทัณฑ์ ตามระเบียบราชทัณฑ์ ว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563  ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายทักษิณนั้นยังมีอาการป่วย จึงมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิน 120 วัน 

ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนั้น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องทำหนังสือเสนอไปที่อธิบดีราชทัณฑ์เพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังไม่มีกำหนดการที่จะแถลงข่าว หรือชี้แจงเป็นเอกสารข่าวในประเด็นดังกล่าว

Advertisement

รายงานข่าวระบุว่า หากกรมราชทัณฑ์มีการพิจารณาเห็นชอบให้นายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเรือนจำนานเกิน 120 วัน เรียบร้อย หลังจากนี้จะไม่ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการพักรักษาตัวอีก เนื่องจากระเบียบได้เขียนไว้เพียงแค่เกิน 120 วัน

สำหรับระเบียบราชทัณฑ์ ว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 กำหนด ไว้ว่า กรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังเป็นเวลานานนั้น ได้กำหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) พักรักษาตัวเกินกว่าสามสิบวัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) พักรักษาตัวเกินกว่าหกสิบวัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบ

(3) พักรักษาตัวเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้รัฐมนตรีทราบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image