เด้ง 5 เสือคลองหลวง ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เซ่นจับผับรังสิต ชงปิด 5 ปี

เด้ง 5 เสือคลองหลวง เซ่นจับผับรังสิต เด็กเข้าครึ่งพัน ชงปิด 5 ปี เชิญผู้ประกอบการทั้งปทุมฯ เซ็น MOU

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.66 ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญลักษม์ ผวจ.ปทุมธานี พร้อม นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้เชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดปทุมธานี สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี และอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อธิการบดี ม.กรุงเทพ อธิการบดี ม.รังสิต ม.ราชมงคลธัญบุรี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจของ ภ.จว.ปทุมธานี นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ผู้ประกอบการสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เข้าประชุม

นายภาสกรกล่าวว่า ด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อ.คลองหลวง ตำรวจ สภ.คลองหลวง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จับกุมร้าน “HEAVENRangsit” เป็นที่รู้จักกันในนาม “สวรรค์ของวัยรุ่น” ผลการตรวจค้นพบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ มีพฤติการณ์ปล่อยปละละเลยผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ, จําหน่ายสุราให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี และมีเด็กอายุเพียง 16 ปี ใช้บริการ

จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกําหนด มีการโฆษณาเครื่องดื่มหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม, ส่งเสริมหรือยืนยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร, เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการข้อ 4(1)-(4)

Advertisement

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ เจ้าของ/ผู้ดูแล ผู้จัดการร้าน จึงได้เชิญผู้ประกอบการบันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือ (MOU) เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสังคมในสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อใช้ในการจัดระเบียบสังคมในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการโดยให้เป็นข้อตกลงให้รับทราบและถือปฏิบัติ

นายภาสกรกล่าวว่า วันนี้จังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ฝ่ายปกครองในการดำเนินการเนื่องจากว่ามีการจับกุมสถานบริการในพื้นที่ผลปรากฏว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีถึง 489 คน ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก ตนได้หารือกับ พล.ต.ต.ยุทธนา มาโดยตลอดว่าจะดำเนินการกันอย่างไร เนื่องจากการดำเนินการเป็นการบูรณาการร่วมกัน

โดยในนี้ได้ข้อยุติ เพื่อความกระจ่างในเรื่องการปล่อยปละละเลย จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อพื้นที่ท้องที่ ทั้งในส่วนของอำเภอคลองหลวง และ สภ.คลองหลวง หลังจากนั้นจะใช้มาตรการทางการปกครองต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างรอการสอบสวนในส่วนสถานประกอบการครั้งนี้ วันนี้ได้เชิญผู้แทนหรือเจ้าของผู้ประกอบการทั้งจังหวัด 234 แห่ง

ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเองมีพระราชกฤษฎีกาเมื่อปี 2561 เป็นจังหวัดที่ไม่สามารถขอตั้งสถานบริการใหม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วที่ยังคงมีอยู่ 14 แห่ง อันนี้เป็นใบอนุญาตเดิมหากมีใบอนุญาตต่อเนื่องก็สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ที่เหลือเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ 234 แห่ง

ในส่วนของปกครอง ได้เซ็นคำสั่งไปแล้วให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยจะให้ความเป็นธรรม สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้ หากท่านไม่ได้ปล่อยปละละเลย ไม่ได้บกพร่องในหน้าที่ ทางประธานกรรมการก็จะรับฟังหลังจากสืบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรายการกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ผวจ.กล่าวอีกว่า สำหรับสถานประกอบการ HEAVEN Rangrit ได้ออกคำสั่งให้งดใช้อาคารชั่วคราวตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และดำเนินการตาม ป.วิ ปกครองให้ผู้ประกอบการชี้แจงแสดงเหตุผลไม่เกิน 2 สัปดาห์ จังหวัดจะได้มีคำสั่งปิดสถานบริการ 5 ปีต่อไป

ทางด้าน พล.ต.ต.ยุทธนาเปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยในวันนี้จะมีคำสั่งให้ 5 เสือ สภ.คลองหลวง มาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเป็นเวลา 15 วัน เพื่อสอบสวนข้อปฏิบัติ หากยังไม่แล้วเสร็จก็ขยายเวลาออกไปได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image