บิ๊กหลวง ปลื้ม ! หลังขรก.ชั้นผู้ใหญ่ เกือบค่อนประเทศ สมัครอบรมเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

บิ๊กหลวง ปลื้ม ! หลังข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เกือบค่อนประเทศ สมัครอบรมเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมผนึกกำลังต่อสู้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการอบรม
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประเภท 4 รุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการอบรม จำนวน 3,511 คน โดยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถึง 36 คน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้านเลขาธิการ ป.ป.ส. ปลื้มเห็นหัวหน้าส่วนราชการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ถือเป็นสัญญาณดีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

การอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ในครั้งนี้นอกจากมีผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากทั่วประเทศแล้ว ยังมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผบ.มทบ.16 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต สำนักงาน ป.ป.ท. กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นความประสงค์ขอรับการอบรม

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยว่า การได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดกำหนดให้ต้องผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ.2564 รวมถึงเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด
และต้องสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จากนั้น สำนักงาน ป.ป.ส.จะเสนอชื่อผู้ผ่านการอบรมให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและมอบบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในลำดับต่อไป

Advertisement

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวต่ออีกว่า การสมัครใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการตื่นตัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในอดีต เนื่องจากมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมอบรมถึง 36 จังหวัด และรองผู้ว่าเกือบครบทุกจังหวัด ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการผนึกกำลังของผู้นำจังหวัดเกือบทั่วทั้งประเทศ ที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติดร่วมกัน เพราะการได้ครอบครองบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้น จะนำไปสู่อำนาจในการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินซึ่งจะเป็นการตัดวงจรพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างประสิทธิภาพและจะส่งผลให้ยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอีกด้วย

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลได้กำหนดให้มีปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะ 1 ปี และมีมาตรการต่างๆ ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เช่น ปฏิบัติการ Quick Win ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาจิตเวชยาเสพติด และการกำหนดพื้นที่พิเศษสกัดกั้นยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือและภาคอีสานตามมาตรา 5 (10) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ตนจึงขอขอบคุณผู้ที่เข้าอบรมทั้ง 3 พันกว่านายที่ได้อาสาสมัครเข้ามาเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อนำเอาอำนาจหน้าที่ที่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image