ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลล้มละลายมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ-ตั้งผู้ทำแผน เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป

ราชกิจจาฯ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนเอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ1/2567 ศาลล้มละลายกลาง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 10  มกราคม 2567 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ และตั้ง บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้ทำแผน นั้น

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเป็นต้นไป อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผน ตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

Advertisement

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซค์กรมบังคับคดี http://reorg-service. led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image