ปปง.สั่งยึดทรัพย์ ‘รัตนาภรณ์’ จนท.พัสดุ สธ.กว่า30 ล.บาท เงินสด-แบรนด์เนมหรู คดีทุจริตจัดซื้อ

ปปง.สั่งยึดทรัพย์ ‘รัตนาภรณ์’ จนท.จัดซื้อ สธ. เงินสด-แบรนด์เนมหรู 30 ล.บาทคดีทุจริตจัดซื้อ

เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2567 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ได้รับมอบหมายจากนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.)

ให้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยคณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  คดี นางรัตนาภรณ์ฯ กับพวก เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีนางรัตนาภรณ์ฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบคุมเงินงบประมาณ ฝ่ายคลัง เงินยืม ควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุคงคลังเบิกจ่ายเงินสด จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา รวมทั้งดูแลระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์และงานจ้างเหมาบริการ ควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง กระทำการทุจริต โดยจากการตรวจสอบของหน่วยงานต้นสังกัด พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ทุจริต มิได้มีการจัดทำเอกสารจัดซื้อพัสดุ มิได้มีการส่งมอบพัสดุให้กับราชการ แต่มีการปลอมลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย

Advertisement

ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 77 รายการ (เช่น เงินสด สินค้าแบรนด์เนม พระเครื่อง ยานพาหนะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท (คำสั่ง .112/2567)

Advertisement

ผูู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการปปท. นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลาขาธิการ ปปช. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รรท.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม นางจรรยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายพัศดุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวรัตนาภรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ลูกสาว

และนายอานนท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ลูกเขย ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ข้อหา ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐฯ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image