กรมบังคับคดีประสาน กต.ให้มะกันเช็กทรัพย์’หมอ ดลฤดี’หนีทุน หลังถูกพิทักษ์ทรัพย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึง กรณีศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด น.ส.ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชดใช้ทุนหลังผิดสัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศ ว่า กรมบังคับคดีได้รับคำสั่งจากศาลล้มละลายเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ เข้าไปดำเนินการตามคำสั่งศาล ซึ่งในส่วนของกรมบังคับคดีจะดำเนินการใน 2 ส่วน คือ ในส่วนต่างประเทศ และในประเทศ สำหรับสถานะปัจจุบันของ น.ส.ดลฤดี นั้นไม่ได้พักอาศัยในประเทศไทย จึงต้องทำหนังสือประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อส่งไปยังสถานทูตไทย ประเทศสหรัฐอมเริกา ที่ น.ส.ดลฤดี อาศัย อยู่เพื่อแจ้งให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าว ถูกคำสั่งศาลพิทักษ์ที่ประเทศไทย และต้องขอความร่วมมือให้ตรวสอบทรัพย์บุคคลดังกล่าวที่มีอยู่ในต่างประเทศ ว่ามีอะไรบ้าง กรมบังคับคดีก็คงไม่ไปติดตามทรัพย์สินดังกล่าวได้ แต่จะนำข้อมูลที่ได้มารายงานให้ศาลทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ยังมีข้อติดขัดเรื่องกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ที่กรมบังคับคดีกำลังดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่แบบ สหประชาชาติ ว่าการคดีล้มละลายข้ามชาติ ขณะนี้จึงทำได้เพียงประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ

“ที่ผ่านมาบังคับคดีไม่เคยดำเนินการพิทักษ์บุคคลที่ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วไปอยู่ต่างประเทศ ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากในการพิทักษ์ทรัพย์ในต่างประเทศ เพราะมีข้อกำหนดทางกฎหมายระหว่างประเทศ ตอนนี้ กรมบังคับคดีกำลังศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ และช่วงเดือน มิ.ย.นี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ” น.ส.รื่นวดีกล่าว

น.ส.รื่นวดีกล่าวอีกว่า สำหรับการพิทักษ์ทรัพย์ในประเทศไทย กรมบังคับคดีจะลงประกาศว่าบุคคลดังกล่าว ถูกคำสั่งจากศาลล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพื่อให้เจ้าหนี้มายื่นคำร้องการเป็นเจ้าหนี้ภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้น ขณะที่เจ้าหนี้มีหน้าที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือนหลังประกาศ ขณะนี้ได้ประสานไปยังหน่วนงานที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าบุคคลดังกล่าวจะมีทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียน เพื่อให้ตรวจสอบว่ายังมีทรัพย์ใดบ้างทั้ง ที่ดิน บ้าน รถ บัญชีเงินฝาก

บทความก่อนหน้านี้ณเดชน์-ญาญ่า โชว์สวีท งานนี้ไม่มีออกตัวแก้ แน่นอน!!
บทความถัดไปชาวบ้านคลองหอยโข่ง ร่วมทำฝายกักน้ำไว้กินใช้ หวั่นไม่พอพ้นหน้าแล้ง