“บิ๊กจิน” ตั้ง นัทธี – เผ่าทอง นั่งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บอร์ดราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามในประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสาตร์ 2.นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะหรือวัฒนธรรม 3.รองศาสตราจารย์ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา 4.นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัณฑวิทยา 5.นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยนชน 6.นางวัลลี ธรรมโกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา 7.รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ซึ่ง เป็น พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ที่มีการแก้ไขในช่วงที่ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เสนอและมีการปรับแก้ไขกฎหมายราชทัณฑ์ที่ใช้มานานหลาย 10 ปี โดยเนื้อหาปรับใหม่นั้นจะมีการความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักปฏิบัติสากล ที่ใช้กับผู้ต้องในเรือนจำและการบริหารงานราชทัณฑ์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงเป็นกรรมการชุดแรก หลังจากมีการบังคับใช้กำหมายใหม่กรมราชทัณฑ์

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon