เนติวิทย์-พวก 8 คนร้องศาลปกครองถอนคำสั่งจุฬาฯตัดคะแนนความประพฤติ-เยียวยาคนละหมื่น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทนายความ เดินทางมายื่นฟ้องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองกลางว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4928/2560 เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560, คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4929/2560 เรื่อง ให้สมาชิกสภานิสิตสามัญพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 0408/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตของนายเนติวิทย์กับพวก ซึ่งเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 8 คน จากกรณีที่นายเนติวิทย์และกลุ่มเพื่อน 8 คนออกไปแสดงความไม่เหมาะสมในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนิสิตใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จนเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นนั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้นายเนติวิทย์กับพวกทั้ง 8 คนได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ และขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงสมัครในตำแหน่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่เหลือของการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี

จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว และให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชดใช้สินไหมทดแทนแก่นายเนติวิทย์กับพวกทั้ง 8 คน คนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะชำระให้นายเนติวิทย์กับพวกทั้ง 8 คนจนเสร็จสิ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น.4 เรียงคน-ภาพข่าวสังคม 9ก.พ.61 โดย ชโลทร
บทความถัดไปวิ่งแล้ว! รถเมล์สายศาลายา-หมอชิต ขึ้นฟรี 5 วัน