ป.ป.ส. จัดบวชสามเณรฤดูร้อน 800 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร เขตบางเขน กทม.

ป.ป.ส. จัดบวชสามเณรฤดูร้อน 800 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อเวลา 08.30 วันที่ 2 เมษายน ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี “บรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และตัวแทนของหน่วยงานภาคี ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี

S__11886604

พล.อ.นิวัตร กล่าวว่า การบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ถือเป็นสิ่งดี สิ่งมงคล ที่พวกเราได้มาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน ยิ่งไปกว่านั้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาให้กับลูกหลานไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใคร คนใดคนหนึ่ง ซึ่งบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ได้แก่ พระสงฆ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนในชุมชน ต่างมีบทบาทสำคัญและสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูกหลานได้ โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนา สำหรับเด็กและเยาวชนที่บรรพชาก็ต้องตั้งใจพากเพียร ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนาให้เต็มที่เพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ให้ประพฤติ ปฏิบัติดี และรักษาความดีของตน ให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี ทั้งที่เป็นอบายมุขและยาเสพติด ไม่หลงไปในทางเสื่อมเสีย

S__11886605

ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า ป.ป.ส. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบรรพชาและอบรมสามเณร (ภาคฤดูร้อน) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี ไม่เฉพาะเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในทุกพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาคต่างๆ ก็ให้การสนับสนุนด้วย การบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ชั้น ป.4 – ป.6 ที่เป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีต่างๆ สำหรับโครงการดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยนำเอาแนวทางของหลักศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงอายุระหว่าง 9 -13 ปี มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรมมาแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน สำหรับในปี2559 ทั้ง 7 วัด มีเยาวชนเข้าร่วมรวม 800 คน

S__11886601

นายณรงค์ กล่าวต่อว่า การนำหลักทางศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีสติ ปัญญา สามารถไตร่ตรอง แยกแยะสิ่งถูกผิด รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคการศึกษาและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติดปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ถือเป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ขาดทักษะในการปฏิเสธ ซึ่งหากไม่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง อาจถูกชักจูงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้โดยง่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวัดที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งหมดจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย 2. วัดสะพาน เขตคลองเตย 3. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 4. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน 5. วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ 6. วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน 7. วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง

บทความก่อนหน้านี้คสช.แจงยิบหลักสูตรปรับทัศนคติ ชื่อคอร์ส ‘ฝึกอบรมผู้นำสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์’
บทความถัดไปดรูว์ แบร์รี่มอร์’เตียงหัก’แยกทางสามี เตรียมหย่าเร็วๆนี้ ปิดฉากชีวิตคู่ 4 ปี!!!