เดินหน้าตรวจโรงแรมเกาะพีพี 50 แห่ง พบมีใบอนุญาตแค่ 3 ราย (ชมคลิป)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบ สถานประกอบการ ที่พักโรงแรม โฮสเทล กิจการท่องเที่ยวดำน้ำ และกิจการเรือนำเที่ยว สถานบันเทิง ผับบาร์เบียร์ จังหวัดกระบี่ ยังคงดำเนินการตรวจสอบบนเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบสถานประกอบธุรกิจที่พักโรงแรม ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ รวมจำนวน 158 แห่ง พบมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเพียง 15 รายเท่านั้น ผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดี ศาลมีคำพิพากษาแล้ว 121 คดี ส่วนพื้นที่บนเกาะพีพี ตรวจสอบสถานประกอบธุรกิจโรงแรม 50 แห่ง มีใบอนุญาต 3 ราย ผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดี ศาลพิพากษาแล้ว 35 คดี
โดยเฉพาะพื้นที่บนเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ พบว่าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจได้เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ขนาดความกว้างของห้องพักและอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เช่น ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) กำหนดให้ท้องที่เขตหมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ เป็นเขตควบคุมมลพิษ, กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

และกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ห้ามมิให้มีการก่อสร้างโรงแรมบนเกาะพีพี ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องได้ การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้การประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถขออนุญาตดำเนินการได้อย่างถูกต้อง


(ชมคลิป)

บทความก่อนหน้านี้รำลึก 26 ปี ราชินีลูกทุ่ง ‘พุ่มพวง ดวงจันทร์’ แฟนเพลงนับหมื่นแน่นวัด (ชมคลิป)
บทความถัดไปเหยี่ยวถลาลม : หัวร้อน