แชร์ว่อน! แถลงการณ์แพทยสภาออก ‘4 แนวปฏิบัติ’ ให้แพทย์ใช้ช่วงวิกฤตขาดแคลนบุคลากรด้านรังสี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12498/2558 นั้น แพทยสภาได้ออกแถลงการณ์ถึงปัญหาการขาดแคลนรังสีแพทย์ โดยมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ “แพทยสภา” และในโลกออนไลน์ได้นำมาแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในแวดวงแพทย์และสาธารณสุข ถึงข้อกังวลว่า เมื่อขาดแคลนรังสีแพทย์ในการเอ็กซเรย์วินิจฉัยโรคนั้นจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

โดยแถลงการณ์แพทยสภา ได้ส่งถึงสมาชิกแพทยสภาทั่วประเทศ ระบุว่า คณะกรรมการแพทยสภาได้รับทราบรายละเอียดเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว และรับทราบความกังวลของสมาชิกทั่วประเทศ ในประเด็นที่ว่า “ภาพรังสีที่ได้จำเป็นต้องให้รังสีแพทย์เป็นผู้แปลผลประกอบการรักษาทุกรายหรือไม่ และระหว่างที่ยังไม่มีผลอ่านจากรังสีแพทย์ จะให้ปฏิบัติเช่นไร?” ซึ่งข้อเท็จจริงที่แพทย์ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่า จำนวนรังสีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยขาดแคลนอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบพันแห่ง เกือบทั้งหมดไม่มีรังสีแพทย์ปฏิบัติงาน และเพื่อให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แพทยสภาจึงขอสื่อสารไปยังสมาชิก ถึงแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. แพทย์ทุกท่านที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิในการใช้ดุลพินิจส่วนตนประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ในการแปลผลภาพรังสีดังกล่าวด้วยตนเอง
2. ในกรณีมีรังสีแพทย์ปฏิบัติงาน แพทย์สามารถใช้ดุลพินิจในการส่งให้รังสีแพทย์แปลภาพผลรังสีเพื่อประกอบการรักษาได้
3. กรณีที่ไม่มีรังสีแพทย์ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือไม่มีรังสีแพทย์อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น แพทย์ยังคงต้องใช้ดุลพินิจในการแปลผลและให้การรักษาผู้ป่วยไปก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในการที่จะได้รับการรักษาพยาบาล เป็นสำคัญ โดยให้แจ้งผู้ป่วยทราบล่วงหน้าว่าไม่มีรังสีแพทย์ปฏิบัติงาน
4. ในระยะยาว คณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติ ตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษา คำพิพากษา คำเบิกความ พยานเอกสาร และ รายละเอียดทั้งหมดของคดี รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการ การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากแพทยสภาออกแถลงการณ์ดังกล่าว ปรากฎว่า ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ทำจดหมายเปิดผนึก ลงวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ส่งถึงแพทยสภาและมีการแชร์ไปในโซเชียลมากมาย โดยจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว เป็นการสนับสนุนแถลงการณ์แพทยสภา และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และพร้อมจะร่วมศึกษาหาแนวทางแก้ไขและแนวทางปฏิบัติในภาวะที่มีความขาดแคลนรังสีแพทย์และบุคลากรทางด้านรังสี โดยทั้งหมดคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon