ธุรกิจสวนน้ำฟัง! สบส.ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด ป้องกันแพร่โรค

เมื่อวันที่ 12 เมษายน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสุนนบริการสุขภาพ (สบส.) พร้อมด้วยนพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรม สบส. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสวนน้ำจังเกิลพาร์ค เพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัย

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ขณะนี้มีสถานประกอบการประเภทสวนน้ำเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนน้ำเหล่านี้จะมีทั้งเครื่องเล่นของเด็ก เช่น สไลเดอร์ สระน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คาดว่าจะเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนไปใช้บริการเพื่อคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีความเป็นห่วงด้านความสะอาด และความปลอดภัย โดยเรื่องที่ผู้ประกอบการสวนน้ำจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ ความสะอาดของน้ำ จะต้องไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ต้องมีระดับคลอรีนตกค้างในน้ำตั้งแต่ 2-3 พีพีเอ็มขึ้นไป ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ และมีค่าความเป็นกรดด่างอย่างเหมาะสมที่ระดับ 7.4-7.5 ขึ้นไป น้ำที่ใช้เล่นภายในสระน้ำจะต้องมีความสะอาด ผ่านการกรองจากอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นระบบเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องยึดเป็นหลักในการดำเนินการ

“ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสวนน้ำทุกแห่งทั่วประเทศ คำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพน้ำจะต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและขอให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำและต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าไปช่วยดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทุกคน” อธิบดี สบส.กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image