‘หมอบุญเรือง’ ส่งทีมวิศวกรโยธาประเมินโครงสร้าง รพ.พื้นที่รอยต่อเสี่ยงแผ่นดินไหว

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์

จากกรณี แผ่นดินไหวขนาด 6.4 ที่จังหวัดคุมะโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 เมษายน และแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งทางภาคกลางของเอกวาดอร์ ประเทศละตินอเมริกา เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมานั้น

เมื่อวันที่ 19 เมษายน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้อยู่ในเขตรอยต่อของเปลือกโลก แต่ก็มีพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อน หรือเป็นดินอ่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง 22 จังหวัด ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ให้กองแบบแผน จัดโครงการเสริมกำลังต้านแผ่นดินไหว โดยส่งทีมวิศวกรโยธา เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารของโรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มในพื้นที่เสี่ยงใกล้รอยเลื่อนทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก เฝ้าระวังความมั่นคงโครงสร้างอาคารเก่าของโรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2540 และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้มีความแข็งแรงสามารถต้านทานการสั่นสะเทือนหากเกิดแผ่นดินไหวได้

“ในระยะแรกของโครงการจะเน้นที่การปรับปรุงโครงสร้างของอาคารหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง หลังจากนั้นจะขยายผลไปยังอาคารผู้ป่วยนอกและหอพักผู้ป่วย-เจ้าหน้าที่ต่อไป ส่วนอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ขณะนี้ได้ออกแบบให้เป็นอาคารต้านแผ่นดินไหว ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจแก่บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง” น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวและว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นขณะนี้พบว่าอาคารของโรงพยาบาลมีความมั่นคงเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามทีมวิศวกรโยธาจะดำเนินการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และหากพบว่าอาคารใดมีความเสี่ยงก็จะดำเนินการออกแบบปรับปรุงให้มั่นคงและก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับสถานการณ์แผ่นดินไหวได้อย่างมั่นใจ” อธิบดีกรม สบส.กล่าว

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สบส.ได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบงานออกแบบสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ออกแบบโดยบุคคลภายนอก เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาล ที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ในพื้นที่ 22 จังหวัดได้ ภาคเอกชนที่สนใจสามารถนำคู่มือนี้ไปใช้ได้เช่นกัน โดยติดต่อที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18312

บทความก่อนหน้านี้ซี.พี.ลาว ต้อนรับประธานประเทศสปป.ลาว เยี่ยมชมกิจการ
บทความถัดไปกรธ.จับมือ3กระทรวง ส่ง ขรก.เป็นคีย์แมนลงพื้นที่แจงรธน.แทน