กลุ่มผู้ใช้แรงงานขอนายกฯ เร่งให้สัตยาบันไอแอลโอ-ขึ้นค่าจ้างวันละ 360 บาททั่วปท.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธาน คสรท.เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เรียกร้องให้แก้ปัญหาแรงงานอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมก่อนที่จะถึงวันแรงงานสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมนี้

น.ส.วิไลวรรณ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานยื่น 6 ข้อเสนอต่อรัฐบาล 1.รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาการแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ช่วยคนงานให้เข้าถึงสิทธิ และป้องกันไม่ให้คนงานถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม 2.รัฐต้องยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกแบบ และผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการขยายงาน มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เกิดระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. รัฐต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน การคุกคาม และเลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงานทุกรูปแบบ รวมถึงข้อจำกัดของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ที่จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานในการนัดหยุดงาน ปิดงาน เจรจาต่อรอง ทำให้แรงงานอยู่ในสภาพลำบาก 4.รัฐต้องกำหนดค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างวันละ 360 บาท จากเดิม 300 บาท เพราะค่าครองชีพปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นและต้องเท่ากันทั่วประเทศ รวมถึงปรับค่าจ้างสำหรับแรงงานที่มีฝีมือทุกสาขาอาชีพ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม 5.ปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทต่อเดือน เป็น 600 บาทต่อเดือน ยกเลิกการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ครอบคลุมผู้ประกันตน เช่น การทำปฏิทินการทำเสื้อวันแรงงาน หรือการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ และ 6.รัฐต้องดำเนินการจัดตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อเป็นกองทุนการเงินของผู้ใช้แรงงานในการส่งเสริมการออมและการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้กลุ่ม คสรท.และ สรส.จะรวมตัวทำกิจกรรมที่ถนนอู่ทองใน หน้าอาคารรัฐสภา ในเช้าวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ จากนั้นจะเดินไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

วันเดียวกัน นายบรรชา ประสิทธิ์สันต์ เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 เปิดเผยว่า ปีนี้สภาองค์การลูกจ้าง 17 องค์กร จะร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพัฒนา พาเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยปีนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกว่า 4.9 ล้านบาท และได้เชิญนายกฯ เป็นประธานเปิดงาน ส่วนข้อเรียกร้องมีทั้งหมด 15 ข้อ แต่มี 5 ข้อ ที่ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ได้แก่ การรับรองอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ การปฏิรูประบบประกันสังคม การดูแลแรงงานซับคอนแทรค นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับผู้ใช้แรงงานเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยขอให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ ท้าลูกสาว’วัฒนา’ร้องอียู ยัน กต.พร้อมแจง ขู่ จะห้ามพูดทั้งหมดหากจำเป็น(คลิป)
บทความถัดไปเอไอเอส ร่วมยินดีกับ น้องเมย์-รัชนก นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวว่าที่มือ 1 ของโลก