เสิร์ฟข่าวสังคม…รู้หรือไม่ ผลวิจัยชี้ คนไทย 1 ใน 10 ยังคงดื่มน้ำฝนอยู่

….ในงานเปิดผลวิจัยการเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากผลงานวิจัยหลักๆ ที่กำลังเผยแพร่ผ่านสื่อแล้ว ยังพบประเด็นรองที่ไม่มีในข่าวแต่น่าสนใจ เช่น พบว่าคนไทย 1 ใน 10 ยังคงดื่มน้ำฝนอยู่ ขณะที่ 8 ใน 10 เข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้ว ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีทุกบ้าน แต่ก่อนอันดับ 1 คือวิทยุ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นโทรทัศน์สี รองลงมาคือโทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ เคเบิลทีวี/จานดาวเทียม ซึ่งไปหาอ่านเต็มๆ ได้ที่ cps.chula.ac.th ทั้งหมดนี้ รศ.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัย เล่าว่า “สถานการณ์ด้านประชากรเปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งต้องตอบให้ได้ในเชิงตัวเลข เพราะอย่างประเทศพัฒนาแล้วเขาใช้งานวิจัยมาอ้างอิง ในการวางนโยบายที่ถูกต้อง ไม่ใช่มากล่าวอ้างลอยๆ” ก่อนจะส่งต่อผลงานวิจัยนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รศ.วิพรรณ ประจวบเหมาะ

….ทำเอานักสิทธิสตรี องค์กรสตรีผิดหวังไปตามๆ กัน กับกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ยกเลิกผู้หญิงสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) เพราะถือเป็นหน่วยงานแรกในกองทัพที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ารับราชการอย่างจริงจัง ซึ่งเร็วๆ นี้ เตรียมออกมาเคลื่อนไหว แต่ที่ดูจะมีน้ำหนักในการเรียกร้องคือ การมี พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2559 ที่ห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติทางเพศ ยกเว้นเรื่องความมั่นคงและศาสนาบังคับใช้ในปัจจุบัน โดย รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่า “สตช.ต้องตอบให้ได้ ว่าการมีผู้หญิงเป็นตำรวจมันไม่มั่นคงอย่างไร” ก่อนจะแนะให้ผู้ได้รับผลกระทบมาร้องเรียนผ่านคณะกรรมการ วลพ.สู่การสอบสวนต่อไป

รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon