กพร.ร่วมเอกชนตั้งศูนย์ฝึกช่างไฟฟ้า-เทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่กระทรวงแรงงาน นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับมูลนิธิเรเซล บริษัทเรเซล ควอลิตี้เมรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการประชาชน พร้อมกล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้กพร.จะเปิดอบรมฝีมือแรงงานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตกำลังแรงงานเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยการร่วมมือในครั้งนี้นั้น จะร่วมกันกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาครูฝึก เพื่อให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แรงงานในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถผลิตกำลังแรงงานได้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะในสาขาช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน 5 แห่ง คือ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรปราการ, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, ลำพูน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง โดยมูลนิธิเรเซล สนับสนุนงบประมาณจำนวนกว่า 1.3 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การฝึก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon