นิด้าโพลเผย ประชาชน 97.84% หนุนกำหนดการเลือกตั้งให้เป็นหน้าที่ไว้ใน รธน.ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายสุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของคนไทยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม จากประชาชน 1,250 คน พบว่า เมื่อถามถึงความเห็นต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญ ว่าการไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายบัญญัติ จะทำให้บุคคลนั้นเสียสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ พบว่า ร้อยละ 67.84 เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 29.12 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.16 ระบุว่าอื่นๆ แล้วแต่กรณี และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ส่วนความเห็นต่อการกำหนดว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งในปีภาษีใด จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษีนั้น พบว่า ร้อยละ 74.56 เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 21.92 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.08 ระบุอื่นๆ ละเว้นในบางกรณี และร้อยละ 3.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
นายสุวิชากล่าวต่อว่า เมื่อถามความเห็นต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า การร่วมมือ และสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย พบว่า ร้อยละ 98.16 เห็นด้วย ร้อยละ 1.60 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สำหรับความเห็นต่อการกำหนดว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องรวมถึงการไม่ใช้สิทธิ และเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก หรือเกลียดชังในสังคม พบว่า ร้อยละ 74.08 เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 22.40 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และการกำหนดว่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย พบว่า ร้อยละ 97.84 เห็นด้วย ร้อยละ 2.00 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนาวสะท้าน-บึงกาฬเย็นจัด ประชาชนแห่ซื้อเสื้อกันหนาวคึกคัก!
บทความถัดไปชาวสวนยางสุราษฎร์ฯแห่เช็กชื่อ หลังรบ.รับซื้อกก.ละ 45 บาท