‘นพ.อดิศักดิ์’ หนุนปรับแก้ กฎหมายมวย ต่ำกว่า 12 ปีห้ามชก ชี้ส่งผลกระทบไอคิวต่ำ-เสี่ยงอัลไซเมอร์

กฎหมายมวยเด็ก
กฎหมายมวยเด็ก

‘นพ.อดิศักดิ์’ หนุนปรับแก้ กฎหมายมวย ต่ำกว่า 12 ปี ห้ามชก ชี้ผลกระทบทางสมองไอคิวต่ำ-เสี่ยงอัลไซเมอร์ ชี้ใช้แรงงานเด็กเลวร้ายที่สุด

กฎหมายมวย – สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ ‘น้องเล็ก’ เพชรมงคล ป.พีณภัทร นักมวยเด็กวัย 13 ปี คาสังเวียน โดยถูกน็อกและศรีษะกระแทกพื้นจนหมดสติคาเวที ก่อนเสียชีวิตด้วยอาการเลือดคั่งในสมอง ณ เวทีมวยชั่วคราว โรงเรียนวัดคลองมอญ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ต่อมาสังคมได้ตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ หลายความเห็นหนุนการเดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.มวย พ.ศ.2542 ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากำลังเสนออยู่ ซึ่งจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำ 12 ปี ในการแข่งขันมวยไทยเอาไว้นั้น

(อ่านข่าว วินาที “เพชรมงคล ป.พีณภัทร”นักมวยเด็ก ถูกน็อก จนเลือดคั่งในสมองดับ)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก ซึ่งมีศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ตน และทีมงาน ได้ใช้เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเครื่อง MRI ขนาด 3 เทสล่า เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสมองของเด็กที่ชกมวย จำนวน 335 คน เปรียบเทียบกับเด็กทั่วไปจากสถานะการเงินทางบ้านและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ชกมวย จำนวน 252 คน ผลของการวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการชกมวยในเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปี มีผลต่อสมองของเด็ก   ดังต่อไปนี้

  • 1.มีเลือดออกในสมองจากการถูกชกหัว ท่ำให้มีธาตุเหล็กสะสมซึ่งเป็นสารพิษต่อเนื้อสมอง
  • 2.เซลล์สมองและใยประสาทฉีกขาด และถูกทำลาย ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ
  • 3.การทำงานของสมองด้านความจำลดลง ซึ่งสามารถนำไปสู่อาการบกพร่องทางปัญญา หรือภาวะสมองเสื่อมได้
  • 4.ระดับสติปัญญา (ไอคิว) ของเด็กที่ชกมวยน้อยกว่าของเด็กทั่วไปเกือบ 10 คะแนน และยังลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาในการชก

โดยระดับไอคิวของเด็กทั่วไปในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 90-110 ซึ่งสามารถเรียนจบระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ส่วนนักมวยเด็กที่ขึ้นชกมากกว่า 5 ปี มีไอคิว 84 คะแนน ซึ่งคะแนนระหว่าง 80-89 จะสามารถเรียนจบระดับมัธยมปลายเท่านั้น

ฉะนั้นถือว่าส่งผลต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตของเด็กในอนาคต

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวอีกว่า น่าสนใจว่าหากเด็กเหล่านี้โตขึ้นไป แล้วไม่ได้เข้าสู่วงการมวย ไม่ได้เป็นนักกีฬามวยระดับชาติ แล้วจะกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปอย่างไร จากสมองที่บอบช้ำพร้อมกับระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าคนทั่วไป อีกทั้งอาจส่งผลให้มีโรคทางระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์(โรคหลงลืม) หรือพากินสัน(โรคสั่น) ในอนาคตซึ่งจะเป็นภาระต่อคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ไม่มีอายุใดที่ปลอดภัยต่อการถูกชกที่ศีรษะ เนื่องจากสมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนวัยชรา

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนจึงอยากสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.มวยฯ ที่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำการแข่งขันมวย 12 ปีขึ้นไป ส่วนอายุ 12-15 ปี ที่ร่างกฎหมายเปิดให้เข้าแข่งขันได้ ถ้านายทะเบียนเห็นชอบ ตนอยากเสนอเพิ่มเติมให้มีการปรับกติกาใหม่ ที่จะไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงต่อศรีษะและสมอง เช่น ตัดคะแนนหากมีการชกหัว รวมถึงการหาอุปกรณ์และมาตรการต่างๆมาลดการกระทบที่สมอง ซึ่งจะเป็นอย่างไรคงต้องให้คนแวดวงกีฬาไปคุยกัน

รศ.นพ.อดิศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตาม มวยเด็กถือเป็นการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและเลวร้ายที่สุด ประเด็นนี้กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริการะบุว่า มวยเด็กเป็นการทารุณกรรม และเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในระดับเทียร์ 3 ด้านการค้ามนุษย์ที่ผ่านมา เพียงแต่ไม่ถูกพูดถึงเท่าประเด็นแรงงานประมง ขณะที่หน่วยงานราชการต่างๆ ตั้งแต่กระทรวงแรงงาน มักพูดว่ามวยเด็กไม่ใช่แรงงานเด็ก เนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนจากเจ้าของค่าย จึงไม่ผิดกฎหมายแรงงานเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ไม่เคยใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ฯ มาด่าเนินงานเรื่องนี้เลย ทั้งที่ทำได้ กระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า ก็บอกว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่ต้องด่ารงรักษาไว้

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นว่าเป็นการฝึกความรักต่อครอบครัวการกตัญญูของเด็ก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักมวยเด็กมักเป็นการเอาเปรียบ โดยผู้ปกครองที่น่าพาเด็กให้สู่การท่ามาหากิน และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ควรจะออกกฎห้ามหรือลดความรุนแรงมานานแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

ฉะนั้นปัญหานักมวยเด็กไทย จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระวัง! มวยเด็ก ทำลายสมอง ส่งผลระบบสั่งการผิดปกติ แนะเล่นได้แต่ต้องมีกติกาสากล

ลุง นักมวยเด็กไม่ติดใจหลานโดนน็อกเลือดคั่งในสมองดับ เผยตายอย่างสมศักดิ์ศรี

ระเบิดเวลา! ‘ศรีสะเกษ’ ฮือนำคนมวยไทยเดินขบวนประท้วง ‘สนช.’ ห้ามเด็ก 12 ปีต่อย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon