คนไทยป่วยโรคจิตเวชจากดื่มเหล้าถึง 9.3 ล้านคน ป้องกันปัญหาได้เริ่มที่ครอบครัว

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงจากการดื่มสุราในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏเป็นข่าวไม่น้อยกว่า 10 รายต่อเดือน สอดคล้องกับรายงานการรับแจ้งเหตุและการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับฐานความผิดคดีอาญาในปีงบประมาณ 2558 ที่พบว่าคดีอาญาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อนหน้า ได้แก่ การทำร้ายร่างกายและการทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย การข่มขืน กระทำชำเรา การลักทรัพย์และชิงทรัพย์ โดยสาเหตุสำคัญของการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นมักเกิดจากการทะเลาะวิวาทอันเนื่องมาจากเมาสุรา ส่วนการข่มขืน กระทำชำเรา มักพบสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องชู้สาวและเมาสุรา ปัญหานี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ โดยเริ่มต้นที่ครอบครัว ด้วยการสื่อสารที่ดี ลดความขัดแย้ง สร้างสัมพันธภาพ ให้กำลังใจกัน ตลอดจนพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ร่วมกันรณรงค์ให้ลด ละ เลิกเหล้าให้มากขึ้น

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี 2556 เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางจิตเวช ปัญหาสุขภาพจิต สารเสพติด และการเข้าถึงบริการของคนไทย พบคนไทยมีปัญหาจากการใช้สุราถึงร้อยละ 18 หรือประมาณ 9.3 ล้านคน การลด ละ เลิก หรือไม่ดื่มเลย จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองในระยะยาวไม่ให้เป็นทั้งผู้เสียหายและผู้กระทำผิด กรณีผู้ที่ดื่ม อาจวางแผนทำกิจกรรมอื่นทดแทน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เคยดื่มเป็นประจำ หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่เคยดื่มด้วยกัน หรือปฏิเสธโดยตรงว่ามีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งลดปริมาณการดื่มให้น้อยลง และไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา เป็นต้น

“สามารถขอรับคำปรึกษาได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่หากต้องเผชิญกับผู้ดื่มสุรา ถ้าเลี่ยงที่จะไม่เข้าใกล้บุคคลนั้นได้ก็ควรเลี่ยง แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ปฏิบัติ “3 ไม่” คือ ไม่นิ่งนอนใจ โทรศัพท์แจ้งตำรวจ หากพบว่ามีอาวุธอยู่กับตัวของผู้เมาสุราหรือบริเวณใกล้เคียง ไม่สร้างบรรยากาศข่ม ขู่ ตำหนิ หรือกดดัน ไม่ยิ้มเยาะหรือหัวเราะ ไม่โต้แย้งหรือท้าทาย หรือตะโกนใส่ เพราะจะยิ่งเพิ่มความโกรธและหงุดหงิดให้เขามากขึ้น ควรยุติการสนทนาลง ที่สำคัญ ไม่ใช้กำลังในการยุติความรุนแรง เว้นแต่จะเป็นการกระทำไปเพื่อป้องกันตัวตามเหตุผลที่สมควร” พญ.พรรณพิมลกล่าว

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้The Hel(l)met show EP.111 : เลสเตอร์ฟีเวอร์
บทความถัดไปสวธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ ดึง14จังหวัดภาคใต้ ร่วมงานวิถีถิ่น วิถีไทย คืนความสุขให้ประชาชน