‘บิ๊กโย่ง’ พอใจผลงาน 2 ปี ‘ประชารัฐอี 6’ ดันยอดจ้างงานคนพิการ-สูงอายุกระเตื้อง

จ้างงานคนพิการ
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

จ้างงานคนพิการ – พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลัง คณะทำงานอี 6 โดยมีวาระสรุปผลงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยปี 2561 ณ ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ว่า เวลา 2 ปี การดำเนินงานของคณะทำงานประชารัฐด้านสังคมอี 6 พบความคืบหน้าในการพัฒนาสังคมมาก โดยเฉพาะผลงานด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของคนพิการ พบว่าภาคเอกชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถจ้างงานคนพิการรวมตลอด 2 ปี จำนวน 5 หมื่นคน หรือร้อยละ 77.7 จากที่กฎหมายกำหนดให้จ้างงานคนพิการร้อยละ 1 ในสัดส่วนแรงงานทั่วไปของบริษัท

รวมถึงส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี จำนวน 3.91 ล้านคน โดยปี 2561 สามารถส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุตามเป้าหมาย 1.9 หมื่นคน หรือร้อยละ 1.5 รวม 2 ปี สามารถผลักดันให้ผู้สูงอายุมีงานทำกว่า 6.36 หมื่นคน มากกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ 5.85 หมื่นคน

รมว.พม.กล่าวอีกว่า ได้ฝากที่ประชุมในการประสานกระทรวงแรงงานให้ไปพิจารณากำหนดตำแหน่งงานเปิดเฉพาะผู้สูงอายุ อาทิ คนแจกคู่มือเข้าชมงาน รวมถึงงานที่ไม่หนักมากในสนามบิน พิพิธภัณฑ์ เพื่อให้การจ้างงานผู้สูงอายุมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้ภายในรัฐบาลนี้ อย่างไรก็ตาม คณะอี 6 ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินในปีต่อไป 3 เรื่องได้แก่

1.การสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ปรับเจตคติของสังคม ความรุนแรงยอมรับไม่ได้ ปัจจุบันมีช่องทางรับแจ้งเหตุและการร้องทุกข์อย่างไร

2.การสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน และ

3.การสร้างสังคมสูงอายุ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเดินหน้าต่อไป ฝากเครือข่ายคณะทำงานประชารัฐอี 6 ให้ขับเคลื่อนงานต่อไป ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเข้ามา

บทความก่อนหน้านี้‘เมจิ อโณมา” ให้เบาะแสดีเอสไอ ถูกแฮกเฟช ล้วงข้อมูลบัตรเครดิต สูญกว่า 1 ล้าน
บทความถัดไป“สนธิรัตน์”หารือเลขาธิการอาเซียน สร้างความเชื่อมั่นไทยพร้อมเป็นประธานอาเซียนปี62